Erik Enby – förkastad och hyllad

publicerad 23 april 2022
- av Markus Andersson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Den 30 mars i år gick den omtyckte och kontroversielle Dr. Erik Enby ur tiden. Hyllad av många för sitt arbete inom komplementär medicin och för sin banbrytande forskning kring sjukdomars orsak som gjorde honom så impopulär inom konventionella läkarkretsar att han förlorade sin läkarlegitimation. Genom åren har många människor också vittnat om hur de med Enbys hjälp botats från kroniska sjukdomar.

Erik Enby är den kontroversielle läkaren som gick sin egen väg och tidigt visade att han inte tänkte följa narrativet som det skolmedicinska paradigmet förespråkar, utan ville istället gräva djupare och finna den egentliga orsaken till sjukdom – och bota de som blivit stämplade som kroniskt sjuka.

Läkarens studier och forskning, som skilde sig markant från skolmedicin och västerländsk sjukvård, avfärdades i Sverige som kvacksalveri och Enbys arbete avfärdades som bluff och båg i mainstreammedia, ofta uppbackat av andra läkare och forskare. Trots att Enbys forskningsresultat fick stor uppmärksamhet och uppskattning utomlands, med artiklar i vetenskapliga tidskrifter och framträdanden vid konferenser världen över, fortsatte han i Sverige att hånas för sitt enastående arbete.

Bakgrund

Erik Enby föddes den 12 maj 1937 i Karlskrona, med en far som var sjökapten och en mor som arbetade som musikdirektör.

Han började studera medicin 1962 i Heidelberg, Tyskland, men återvände sedan till Sverige 1967 och tog medicinsk examen vid Göteborgs universitet 1973 då han även fick sin läkarlegitimation. Karriären inom medicin fortsatte och 1980 blev Enby specialistläkare i allmänmedicin och geriatrik, samt utsågs även till avdelningsläkare vid Vasa sjukhus i Göteborg samt inom området för geriatrik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Samma år startade han företaget Göteborgs Medicinkonsult HB där han forskade i sjukdomsbegreppet och utvärderade olika former av komplementära behandlingsmetoder, främst med inriktning på analys av blod i mörkfälts-, ljusfälts- och interferens-kontrastmikroskop. Detta för att närmare kunna studera och beskriva den mikrobiella situationen i blod och kroppsvätskor vid olika typer av sjukdomstillstånd.

Forskning och arbete

Erik Enbys forskning och arbete har lett till revolutionerande upptäckter genom åren och vidare till eget, helt nytt, medicinskt ämnesområde där han förklarar hur en frisk kropp med ett gott hälsotillstånd kan övergå till en sjuk och infekterad kropp. Detta nya ämnesområde benämner Enby som somatisk ekologi och menar att kroppen är som en biotop på jorden och om den infekteras av oönskade organismer riskerar den att försämras. 

Enby kämpade under alla år för att hitta vad han menade var den hemliga nyckeln till att bota kroniskt sjuka och forskade i hur en varierande och tämligen okänd partikelvärld i de kroniskt sjukas kroppsvätskor och vävnader kunde ha ett samband med sjukdomsprocesserna. Han ägnade större delen av sitt yrkesverksamma liv åt fenomenet ”kronisk sjukdom” för att förstå ursprung och orsak, och vidare tillhandahålla bästa möjliga terapi.

Enbys forskning och resultat är både intressant och kontroversiellt, hans arbete har upprört många inom det medicinska etablissemanget trots att flera personer gått ut offentligt med att de blivit botade från allt från psoriasis till cancer. Enby hade också ett nära samarbete med filmaren Börje Peratt som gett eftervärlden dokumentation om Enby som unik forskare och framgångsrik läkare i filmer som fått flera internationella utmärkelser.

Behandling

Under sina verksamma år behandlade Enby alla typer av kroniska sjukdomar. Utgångspunkten i all behandling var den forskning som visar att mikrobiologisk växt (infektion) orsakar sjukdom, och därför låg fokus inte på själva symptombilden utan på den mikrobiologiska växten – alltså sjukdomsorsaken. Läkarens behandlingar syftade till att bekämpa symptomens orsak och på så vis undvika att på ytan kamouflera symptombilden.

Erik Enby menade att en behandling sker i tre steg; upplösning, konservering och utsöndring. Genom sin forskning hade Enby kommit fram till att blodet vid kroniska sjukdomar oftast är trögflytande, och till stor del klumpat i och med den mikrobiologiska växten, och därför är det första steget i en behandling att lösa upp blodklumpningen för att hjälpa blodet att bli mer lättflytande, vilket gynnar cirkulationen i hela kroppen. Nästa steg i Enbys behandlingar var att hämma eller stoppa den mikrobiologiska växten. Konserverande substanser tillförs därför med hjälp av vatten, som via mag- och tarmkanalen transporterar dessa till kroppens alla delar. Om konserveringsterapin är framgångsrik, kan man räkna med att kroppens utsöndringsmekanismer successivt minskar infektionsmängden, menade Enby, och den mikrobiologiska växten/sjukdomsorsaken minimeras vilket vidare gör att även symptomen avtar. Enby hävdade att detta förklarar varför behandlingen, till skillnad från de konventionella metoderna, inte måste fokusera på symptomen.

Indragen läkarlegitimation

2007 drogs Enbys läkarlegitimation in då Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ansåg att hans utövande av läkaryrket saknade stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. 2014 medverkade Enby i Sveriges Radios P1 i programmet Kropp och själ efter vilket Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnade in en åtalsanmälan mot honom. Åtal väcktes dock inte och förundersökningen lades ner 2015 i brist på bevis. 

Litteratur

Erik Enby har även släppt två böcker; Läkaren som vägrar låta sig tystas – min livsresa och sökandet efter nya svar på sjukdomars uppkomst (2021), Blod, mod och envishet – på spaning efter sjukdomars väsen (2012), och han är medförfattare till den tyska Die revolutionären medizinischen Entdeckungen von Professor Dr. Günther Enderlein (1998). 

I förordet till boken Läkaren som vägrar låta sig tystas skriver redaktörerna Siv Wernborg och Ulla Premmert att de hoppas att boken kommer att bidra till ett medicinskt paradigmskifte. 

Privat

1964 gifte sig Enby med Gunnel, född Andersson, och tillsammans fick de sonen Henrik. Gunnel Enby var författare, översättare och barnboksrecensent, filosofie kandidat vid Göteborgs Universitet och arbetade som fri skribent från 1967. Gunnel var även ansvarig för barnkultur på Göteborgs-Posten, konferensansvarig på Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg och utnämndes 2001 till medicine hedersdoktor vid Göteborgs Universitet. Gunnel avled 2016.

Erik Enby gick bort den 30 mars 2022, han blev 84 år gammal.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!