Miljö

Sverige lovar att ge 8 miljarder till klimatfonden

Under FN:s klimattoppmöte i New York lovade statsminister Stefan Löfven att Sverige ska dubbla sina bidrag till FN:s klimatfond och skänka åtta miljarder kronor för perioden 2020 – 2023. Detta trots att Sverige redan skänker mest.

Det uttalade målet med klimattoppmötet var att få fram lösningar för att nå upp till de mål som sattes under Parisavtalet där världsledarna bland annat kom fram till att växthusgaserna måste minska, världen klimatanpassas och ge ekonomiskt stöd till länder som påstås drabbas extra hårt av klimatförändringar.
Statsminister Löfven skrädde inte i orden när han deltog i ett panelsamtal om att få näringsliv och industrier att arbeta delta i arbetet för minskade utsläpp, skriver Expressen.

– Klimatkrisen är en kris för mänskligheten. När de som är barn i dag är pensionärer kan de tvingas uppleva en värld där samhällsfunktionerna har gått under på grund av konflikter om vatten, mat och land. Men vi kan vara generationen som löser problemen.

Löfven menade vidare att det inte räcker att lyssna på vetenskapen utan att världen måste agera, även industrin som han menar står för 30 procent av alla världens utsläpp. En annan svensk som deltog var Martin Lindqvist, vd för SSAB.

Statsministern förkunnade att trots att Sverige redan per capita är den största givaren till FN-organet Gröna klimatfonden så ska vi nu fördubbla donationerna dit, detta eftersom ”alla måste göra sitt”.

 


Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!