Norska forskare oroliga för riskerna med vädermanipulation

Klimatöverdrifterna

publicerad 9 mars 2024
- av Jan Sundstedt
Starka krafter i världen vill blockera solens värmande strålar.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


8570 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Norska forskare höjer nu ett varningens finger och ser allvarliga potentiella risker med vädermanipulation som exempelvis Solar Radiation Modification (SRM) – föreställningen om att manipulera solens strålar för att mildra det påstådda klimathotet.

SRM diskuteras nu som en reell och realistisk åtgärd i förment syfte att kyla ner jorden. Klimatexperter, inklusive den framstående norske klimatologen Jan Fuglestvedt, uttrycker dock allvarliga farhågor om de hittills okända konsekvenserna.

Det är stor anledning att vara orolig för okoordinerad storskalig användning av detta som en åtgärd mot uppvärmning, säger Fuglestvedt i en intervju med norska statsfinansierade NRK.

I takt med att det påstådda klimathotet fortsätter att genomsyra diskussionen om jordens framtid har norska forskare lyft fram oroande aspekter kring farhågorna med mänsklig vädermanipulation.

Inte minst gäller detta så kallad Solar Radiation Modification (SRM). En metod som kortfattat kan beskrivas som att man med hjälp av partiklar i atmosfären försöker blockera solens strålar och på sätt sätt kyla ner jorden. Ett tankegods som hos många klimatalarmister och aktivister väcker stort intresse. Inte minst hos globalister och profitörer som Bill Gates.

“SRM snart i bruk”

Trude Storelvmo, meteorologiprofessor vid Universitetet i Oslo, understryker vikten av att agera och kommenterar i en intervju med statsfinansierade NRK, “Vi kan inte längre ignorera detta och låtsas som att det inte existerar”.

Det är en ganska allmän uppfattning att [SRM] är relativt troligt att det kommer att tas i bruk inom de närmaste årtiondena, varnar hon vidare.

Samtidigt flaggar Jan Fuglestvedt, en av världens mest framstående klimatforskare, i samma intervju för potentiella risker med denna teknik.

Det är stor anledning att vara orolig för okoordinerad storskalig användning av detta som ett åtgärd mot uppvärmning, säger Jan Fuglestvedt.

Bill Gates finansierar forskning

Diskussionen om småskaliga tester av solstrålningsmodifikationer pågår för närvarande, men Fuglestvedt betonar behovet av försiktighet.

Det är vad vi kallar termineringseffekten. Om man förlitar sig på SRM och det plötsligt går sönder eller om man stoppar det, får man en mycket snabb uppvärmning. Förmodligen mycket snabbare än den uppvärmning som annars skulle ha skett.

De pågående samtalen om SRM öppnar också upp för kommersiellt intresse, med globalisten och vaccinförespråkaren Bill Gates som en noterbar finansiär av forskning inom området.

Solar Radiation Modification (SRM)

Solar Radiation Modification (SRM), även kallad solar geoengineering, är en typ av klimatmanipulation där solljus reflekteras tillbaka till rymden för att begränsa eller kompensera för klimatförändringar orsakade av påstådd mänsklig aktivitet.

Flera potentiella tillvägagångssätt övervägs, där stratosfärisk aerosolinjektion är allra mest studerat - en metod där man avsiktligt sprutar aerosolpartiklar i stratosfären för att reflektera solljus tillbaka ut i rymden. Metoden syftar till att efterlikna effekten av stora vulkanutbrott som naturligt sägs kunna leda till global nedkylning.

Marine cloud brightening är en anna geoengineeringteknik som syftar till att öka reflektiviteten i moln över haven genom att spraya finfördelade havssaltspartiklar i atmosfären, vilket ska stimulera molnbildning och göra molnen ljusare. Även denna process avser att reflektera mer solljus tillbaka ut i rymden.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!