Stora Enso får böter för avverkning i Natura 2000-område

publicerad 11 augusti 2023
- av Sofie Persson
Stora tjärnen i Brattforshedens naturreservat i Värmland.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Skogsföretaget Stora Enso döms till böter för otillåten avverkning inom Brattforshedens Natura 2000-område i Värmland, där man anses ha agerat “oaktsamt”.

Stora Enso har tidigare dömts till böter för att bland annat ha gallrat träd i ett naturreservat, men också för att ha kört sönder fornminnen under en avverkning. Skogsföretaget friades dock från brottsmisstankar vid den stora skogsbranden i Västmanland under 2014, trots att man fastslagit att en skogsmaskin från företaget startat branden av misstag. Däremot fick skogsentreprenören, som arbetade för Stora Enso och som körde maskinen, böter på 2,5 miljoner kronor.

Nu har företaget dömts till böter ytterligare en gång, rapporterar Natursidan. Det gäller en avverkning som skedde i Brattforshedens naturreservat och Natura 2000-område mellan 2019 och 2020. Området det gällde var 0,7 hektar stort. Avverkningen skedde utan tillstånd och det var företaget själva som anmälde händelsen. Länsstyrelsen i Värmland polisanmälde sedan den olagliga avverkningen eftersom miljövärden ansåg att området skadats och att Stora Enso ska ha agerat “oaktsamt”. Notan för skadegörelsen landar på 200 000 kronor.

I Sverige får man avverka skog i både naturreservat och Natura 2000-områden med tillstånd från Länsstyrelsen. Bland annat har Länsstyrelsen i Värmland fått in 160 anmälningar om avverkningar i just Brattforshedens Natura 2000-område sedan det bildades 2001. Under 2021 beslöt regeringen att även ge undantag från de vanliga föreskrifterna i 168 naturreservat i Stockholms län för att begränsa spridning och skador av granbarkborre. Detta överklagades av föreningen Skydda Skogen, som menade att reservaten bland annat riskerade att förlora sin funktion för den biologiska mångfalden om man hugger ner för mycket skog.

Fakta: Natura 2000-områden

Det är nätverk av skyddade områden i hela EU som kan vara exempelvis öde hedar i England, alpängar i Österrike och skogar i Sverige. Platserna anses som värdefulla på grund av bland annat arter eller naturtyper.

I Sverige finns drygt 4 000 olika Natura 2000-områden på en sammanlagd yta av mer än sju miljoner hektar. En del av dem är också naturreservat eller nationalpark.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!