Svenska bolag handlar i skyddad skog

publicerad 8 maj 2017

Svenska företag finns bland köparna av råvara från ett av Rysslands största områden med orörd naturskog. Tre fjärdedelar av Dvinskij-skogen hotas av avverkningar. Råvaran blir till papper och andra produkter – trots ett beslut om att området ska skyddas, enligt en färsk rapport, Eye of the Taiga, från Greenpeace i Ryssland.

Tre företag har fått licenser och enligt rapporten hamnar virket i europeiska och amerikanska företag. De svenska företagen SCA och Arctic Paper samt svensk-finska Stora Enso finns bland köparna av pappersmassa och andra råvaror.

– Dessa företag har möjlighet att rädda värdefull naturskog genom att sluta råvaror från företag som avverkar i Dvinskij, säger Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace i Sverige.

Papperskoncernen Arctic Paper beskriver på hemsidan sin passion för tillverkning av högkvalitativt grafiskt finpapper och att de ständigt utvärderar och utvecklar produktionsprocesser på pappersbruken för att säkerställa att de påverkar miljön så lite som möjligt.

År 2011 beslutade regionala myndigheter att etablera ett reservat i Dvinskij-skogen, men enligt Greenpeace finns skyddet i praktiken inte där än. Det föreslagna reservatet – ett intakt skogslandskap på 835 000 hektar – är ett viktigt habitat för flera hotade arter.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!