Efter 18 år har skogen blivit naturreservat

publicerad 14 juni 2023
- av Sofie Persson
Sebastian Kirppu samlade ett gäng vänner för den inofficiella invigningen av naturreservatet.

Skogsbiologen Sebastian Kirppu har kämpat de senaste 18 åren för att få Havsvalladalen i Värmland skyddad. I år hade han tillsammans med vänner en inofficiell invigning av naturreservatet och nu hoppas skogsbiologen att det kan bli en del av Värmlands första nationalpark.

Havsvalladalen är en del av Värmlands största sammanhängande naturskogsområde där skogen till stor del domineras av brandpräglad tallskog där tallarna ibland kan vara uppemot 300 år gamla. Skogen är också lövrik där det förekommer väl utvecklade lövbrännor. Längs dalen rinner vattendraget Havsvallan och stora delar av dalgången är blockrik. Blockrikedomen gör skogen sällsynt ur geologiskt värde då det sällan förekommer så pass omfattande blockhav så långt söderut.

Stora delar av skogen har varit orörd i närmare 150 år. På grund av detta finns också mycket naturskogsstrukturer som exempelvis död ved i olika stadier av nedbrytning, gamla och grova träd och området har även en hög biologisk mångfald.

Skogsbiologen Sebastian Kirppu har de senaste 18 åren kämpat för att få Havsvalladalen skyddad och nu i juni höll han äntligen en inofficiell invigning av det nya naturreservatet. Från början var intresset svalt från staten, men ju mer skogens mångfald uppmärksammades desto starkare blev intresset.

Havsvalladalens signum är stavatallskogen, en stamtät skog som uppkommer efter skogsbrand, och de jättelika stenblocken, säger Kirppu till Natursidan.

Det var under 2020 som Kirppu fick beskedet att man väljer att skydda området, invigningen blev dock inställd på grund av coronakrisen. Det är med tårar i ögonen som Kirppu klipper det symboliska bandet för ingivningen av naturreservatet och skålar med sin skara vänner som kommit till skogen tillsammans med honom.

Nu hoppas Kirppu att naturreservatet kan bli Värmlands första nationalpark tillsammans med de närliggande naturreservaten Havsjöskogen, Brånberget och Torrknölen. Det skulle i så fall bli ett område på ungefär 3600 hektar.

Här har vi naturskogens alla element, säger han. Det finns stubbar med kol från skogsbränder som rasade här i skogen för mer än hundra år sedan, det pågår självgallring där vissa trädindivider dör i konkurrensen med andra om ljus och näring, och det finns en variation i de olika trädens tjocklek. En naturskog kommer aldrig att vara homogen, den är alltid heterogen med en mångfald av arter.

 

Havsvalladalen ligger i Torsby kommun i Värmland, cirka 11 kilometer norr om Båtstad.


Naturreservat är en stark skyddsform som kan bildas av både länsstyrelser och kommuner. Det innebär främst att man vill skydda värdefull natur och sällsynta arter för att bevara biologisk mångfald. Det kan även vara att säkra människors tillgång till områden för exempelvis friluftsliv, fågelskådning och andra naturupplevelser. Det finns omkring 5000 naturreservat i Sverige.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!