Stora Enso stänger sin fabrik i Borlänge – över 400 anställda drabbas

publicerad 21 april 2021
- av Isac Boman
Stora Enso
Stora Ensos högkvarter i Helsingfors, Finland.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Stora Enso meddelande under tisdagen att man ämnar att stänga sitt pappersbruk i Kvarnsveden i Borlänge. Uppemot 440 anställda riskerar nu att bli arbetslösa.

I ett pressmeddelande skriver Stora Enso att de kommer inleda medbestämmandeförhandlingar med anställda vid Kvarnsveden angående en plan för att permanent stänga massa- och pappersproduktionen. Nedstängningen är planerad till det tredje kvartalet 2021.

En av anledningarna till nedstängningen ska vara att efterfrågan på papper i Europa har minskat i över ett decennium. Även den rådande pandemin ska ha påskyndat trenden. Utvecklingen har lett till en överproduktion på en europeiska marknaden – som i sin tur pressat ner priserna på papper. Kvarnsveden har därför blivit förlustbringande och dess lönsamhet förväntas inte öka framöver.

Stora Enso stänger även en pappersfabrik i Kemi i Finland. I det fallet drabbas 670 anställda.

Det här är tunga nyheter för vårt företag och våra kollegor i Veitsiluoto och Kvarnsveden. Våra medarbetare på bruken är mycket kompetenta och har gjort sitt yttersta under mycket svåra omständigheter. På den snabbt sjunkande pappersmarknaden måste vi tyvärr justera vår produktionskapacitet för att förbättra konkurrenskraften för vår totala pappersverksamhet. Dessvärre innebär detta nedstängning av olönsamma tillgångar. Som kommunicerat förra året, har vi granskat vår strategi och formar vår verksamhet för snabbare tillväxt och värdeskapande. Vi fokuserar på förpackningar, byggnadslösningar och innovationer inom biomaterial, där vi ser en stark tillväxtpotential,” meddelar Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky.

Kvarnsvedens bruk anlades redan 1898–1900 vid Dalälven, för att kunna nyttja vattenkraften genom Kvarnsvedens kraftstation. 1972 slog Kvarnsvedens pappersbruk världsrekord i pappersproduktion och hade då den mest produktiva pappersmaskinen i världen.

Stora Enso är en finländsk och svensk skogsindustrikoncern som är verksam i fem världsdelar. Företaget arbetar huvudsakligen inom områdena förpackningar, produkter av biomassa, träprodukter och papper. Huvudkontoret ligger i Helsingfors i Finland.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!