Här är Östergötlands nya naturreservat

publicerad 8 oktober 2023
- av Sofie Persson
Trollkäringeskogen har fått sitt namn efter de häxprocesser som ägde rum i området.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Länsstyrelsen i Östergötland har fattat beslut om tre nya naturreservat. Reservaten anses ha ett mycket rikt djur- och växtliv, men ett av områdena har också en mörk historia där häxprocesser ägde rum under 1600-talet.

Med de tre nya områdena Trollkäringeskogen, Långnäs och Skenäs naturreservat utgörs nu totalt 2,5 procent av länets skogar av särskilt skyddade områden. I naturreservaten finns sedan tidigare en del vandringsleder, spänger och grillplatser. Reservaten kommer att få fler friluftsanordningar i form av bland annat parkeringsplatser och vandringsleder som visar vägen till de mest sevärda platserna i området.

Förutom de tre nya naturreservaten har man även beslutat utvidga Lillörens naturreservat i Kinda kommun.

Trollkäringeskogens naturreservat

Området i Finspångs kommun har fått sitt namn efter de häxprocesser som ägde rum i dessa skogar. Under 1600-talet dömdes och avrättades åtskilliga kvinnor i skogen och sedan dess har den till stor del stått orörd, något man delvis härleder till lokala sägner om platsen. Området har en gammal och varierad barrblandskog med flera fuktiga partier och gott om ovanliga arter.

Långnäs naturreservat

I Norrköpings kommun finner man en varierad natur med ett kulturlandskap. I området finns gott om ädellövträd, halvöppna före detta betesmarker och vassområden med laguner där det om vårarna förekommer gäddlek. I öster och söder dominerar tallträd varav en stor andel troligen är över 300 år.

Skenäs naturreservat

Området i Norrköping ligger delvis på en mindre halvö och delvis på en ö i Bråviken. I området finns ekbackar med grova ekar, blandskogar, havsstrandängar och grunda vegetationstäckta bottnar med höga naturvärden.

Lillörens naturreservat

I det redan skyddade området finns en ravin som bildades för 10 000 år sedan och i denna växer mycket ädellövträd medan barrträden tar över längre upp. I reservatet finns bland annat järpe, tjäder och orre. I området kan man om man har tur även få en skymt av tretåig hackspett, som är en av landets mer sällsynta hackspettar.

 

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!