Nyfödd tapir ger hopp för Brasilien

publicerad 25 mars 2020
- av Isac Boman
Tapirkalv i USA.

För första gången på över 100 år har en vild tapir fötts i Brasiliens Atlantskog. Nu hoppas forskare och biologer att tapiren kan vara ett tecken på hopp för skogarna och att ekosystemet i området är på väg att återhämta sig.

Tapirungens födelse är en stor framgång för strategin att återintroducera lokalt utrotade djur och just tapiren fyller en viktig funktion när det kommer till att sprida frön där den rör sig. Kalven tros ha fötts i januari och ytterligare en kan vara på väg då en hona som fotograferats ser ut att vara dräktig.

Maron Galliez arbetar som biolog i Rio de Janeiro och berättar för The Guardian att man under åtta års tid har planerat och arbetat med att återintroducera tapirer i området. 2017 sattes de första tapirerna ut – fyra hanar och tre honor, och nu verkar strategin alltså ha gett resultat.

– Hela forskarlaget är väldigt lyckliga, nu vet vi att projektet rör sig i rätt riktning.

Strategin att återintroducera lokalt utrotade djur bygger på en tanke att arterna kan snabba på restaureringen av ett habitat som annars håller på att förfalla. I Storbritannien har man återintroducerat bävrar och i Yellowstone i USA har man satt ut vargar i en förhoppning att ekosystemet ska återgå till ett mer normalt tillstånd.

Tapiren är det största landlevande djuret i Brasilien och forskarna hoppas också att dess tillväxt kan komma att hjälpa till att sprida stora mängder frön över stora ytor och på så vis direkt hjälpa skogens tillväxt betydligt billigare och snabbare än om människor skulle försöka sig på projektet.

Forskarna kräver också att brasilianska myndigheter gör allt i sin makt för att de återintroducerade tapirerna inte ska utsättas för tjuvjakt eller habitatförstöring.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!