skogsavverkning


Foto: Tero Laakso/CC BY 2.0

"Tredubblad vinst med kalhyggesfritt"

DebattHans Sternlycke lyfter fram fördelarna med kontinuitetsskogsbruk framför kalhyggesbruk som tillämpas i Sverige, men är förbjudet i vissa grannländer.Foto: The Boy that time forgot/CC-BY-SA-3.0

Sverige avverkar skyddsvärd skog

MiljöEndast 5 promille 54 000 avverkningsanmälningar i Sverige stoppas. Det är bara om Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen meddelar förbud eller föreläggande om miljöhänsyn som en anmäld avverkning kan stoppas.