Dieselutsläpp kan minskas

publicerad 11 oktober 2015

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Foto: Ruben de Rijcke/CC BY-SA 3.0
Foto: Ruben de Rijcke/CC BY-SA 3.0

Ett bättre efterbehandlingssystem i katalysatorn skulle kunna minska kväveoxidutsläppen från dieselmotorer, enligt en avhandling vid Uppsala universitet.

– Resultatet indikerar att det är möjligt att utveckla bra styrsystem för kvävoxidreduktion i dessa efterbehandlingssystem med relativt låga kostnader, säger Soma Tayaman som står bakom avhandlingen.

Kväveoxid bidrar till försurning och är skadligt för andningsorganen. I katalysatorn sprutas ammoniak in för att reagera med kväveoxiden. Slutresultatet är vatten, men även överbliven ammoniak och/eller kväveoxid.

Överbliven ammoniak reduceras genom oxidering, vilket skapar lustgas, som är en stark växthusgas. Men utsläppen kan minskas genom optimering av insprutad ammoniak, och en höjning av avgasens temperatur, enligt avhandlingen.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!