diesel
Jordan B Peterson varnar för kollaps av Tyskland och hela Europa

Veckans teckning


Tyskland förbjuder bensindrivet

MiljöFrån och med 2030 ska diesel- och bensindrivna bilar vara förbjudna i Tyskland, efter ett beslut av landets förbundsråd – som nu går ut och uppmanar resten av EU att följa efter.


Dieselutsläpp kan minskas

MiljöAvhandling från Uppsala universitet. | Ett bättre efterbehandlingssystem i katalysatorn skulle kunna minska kväveoxidutsläppen från dieselmotorer.Ökning av nya bilar

EkonomiTrafikanalys månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Under mars 2014 nyregistrerades 22,3 procent fler bilar jämfört med mars 2013.