Barnarbete bakom “hållbar kaffeodling”

publicerad 9 februari 2023
- av Sofie Persson
"Tvättstation" av kaffebönor i Etiopien.

Svenska forskare har i en ny studie kunnat konstatera att så kallad hållbar kaffeodling ofta i praktiken har negativa effekter som barnarbete och sämre skolgång.

I Etiopien odlas stora mängder ekologisk kaffe där man ofta låter kaffebönorna växa i sin naturliga miljö i skuggan av träd i skogen. Denna typ av odling beskrivs ofta som hållbar och viktig för bevarande av biologisk mångfald.

I en ny studie från Stockholms universitet, som publicerats i International Journal of Educational Development, visas det dock att denna typ av kaffeodling även har mycket negativa konsekvenser eftersom odlingarna ofta är beroende av barnarbete.

I studien studerade man barn i åldrarna 5 till 17 år i både fattiga och rikare hushåll i landet för att se hur stor andel barn som arbetar med kaffeodlingarna. Då framkom att 90 procent av hushållen använde barn dels inom produktionen av kaffebönor, men också för att skydda grödorna från vilda djur. Främst var det i de fattigare hushållen som barnen tvingades arbeta.

Omkring hälften av barnen var ofta tvungna att vara hemma och arbeta istället för att gå till skolan.

Kaffeodlingarna i landet producerar mycket av det etiopiska kaffe som svenska kaffeföretag importerar, enligt Naturskyddsföreningen. En stor del av dessa hushåll är beroende av kaffeodlingarna för sin huvudsakliga inkomst.

Forskarna konstaterar att barnarbete och brist på skolgång kopplat till kaffeodling i landet är ett utbrett problem. Däremot tror man att det behövs fler åtgärder än att enbart mildra barnarbete i landet eftersom detta också kan förvärra situationen för fattiga hushåll  och menar därför att man bör tackla fattigdomen i första hand.

Kaffe tillverkas av kaffebuskens bär och det finns omkring 100 kaffearter i släktet Coffea. Kaffedrickandet kommer ursprungligen från Etiopien där kaffebusken växer vilt och fördes sedan vidare till Arabiska halvön för odling och export. Idag finns de främsta odlingarna  i Brasilien, Vietnam, Indonesien, Colombia och Etiopien.

I den etiopiska kulturen är det vanligt med så kallad kaffeceremoni, det vill säga att kaffe erbjuds när man exempelvis besöker vänner, under festligheter, eller som daglig stapelvara.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!