Totalförsvaret: Flashback är för fritt

Totalitära samhällsutvecklingen

publicerad 14 november 2022
- av Markus Andersson
Flashbacks och Totalförsvarets logotyper.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Den statliga förvaltningsmyndigheten FOI uttrycker nu i en rapport att man bekymras över den höga graden av yttrandefrihet på det populära nätforumet Flashback.

I en rapport med titeln ”En studie i fördom – Om rasistiska stereotyper i digitala miljöer”, har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) bland annat undersökt inlägg som omnämner folkgrupper på Reddit, Flashback, Familjeliv, Twitter samt även fem stora nyhetsmediers kommentarsfält på Facebook. Slutsatsen man drar är att en betydande del av dessa uttrycker vad som beskrivs som “fördomar mot personer med utomeuropeisk bakgrund”.

Man hänvisar bland annat till inlägg som för fram att vissa grupper tenderar att ha odemokratiska värderingar, inte kan integreras eller väljer att försörja sig på bidrag och brottslighet. Nordafrikaner och människor från Mellanöstern ska vara de grupper som svenskarna oftast nämner i negativa ordalag och FOI nämneren kraftig ökning av islamofobiska uttryck” i samband med korankravallerna 2022. FOI nämner vidare att judar som folkgrupp också diskuteras i dessa forum.

En grupp som däremot är överrepresenterad i antal omnämnanden per uppskattad gruppstorlek är judar, i synnerhet på Flashback”, står det att läsa i rapporten.

FOI konstaterar attFlashback utmärker sig i denna undersökning” och spekulerar i om orsaken till att judar där ofta omnämns i negativa ordalag är att man har ”minimal moderering jämfört med de andra forumen”. FOI menar även att Flashback är ”känt för att ha vad som skulle kunna beskrivas som en rå samtalston med bland annat mycket svordomar, och hårt tilltal, inklusive nedsättande benämningar på etniska minoriteter” – något som ska ses som ”en lingvistisk norm” snarare än tecken på ”faktisk aggressivitet”.

Flashback har i skrivande stund 101 moderatorer och 6 administratörer och har i många år profilerat sig som ett diskussionsforum som värnar yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Överst i regelverket citeras den 19:e artikeln i de mänskliga rättigheterna.

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”.

“Hets mot folkgrupp” är förbjudet enligt Flashbacks regelverk – precis som uppvigling och hot. Man har samtidigt hög tolerans gentemot inlägg och gör som regel en mer yttrandefrihetsvänlig tolkning än den betydligt mer snäva tolkning som förekommer på många andra forum och sociala medier.

Det är förbjudet att hota eller uttrycka missaktning mot särskilt utsatta grupper, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Nedsättande uttalanden mot en eller flera utpekade folkgrupper är tillåtet, förutsatt att kritiken är saklig och vederhäftig. Däremot kan generaliseringar av en hel folkgrupps beteende eller egenskaper vara förbjudet, ifall syftet är att avhumanisera eller att sprida fördomar med syfte till att nedvärdera hela gruppen”, står bland annat att läsa i regelverket.

FOI kräver i rapporten inte uttryckligen mer censur på Flashback, men betonar att teknikbolagen fått “ökat ansvar” för att bekämpa ”rasism” på sina plattformar och att det är av yttersta vikt att ”stereotypbildning i digitala miljöer” analyseras djupare.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!