Svenska dödsfall ”med” covid-19 nästan upphört – ändå fortsätter massvaccinationerna

Pandemiöverdrifterna

publicerad 13 augusti 2021
Flanörer kring Kungsträdgården i centrala Stockholm.

Inga svenska dödsfall med covid-19 har registrerats det senaste dygnet. Bara tre personer har dött under hela månaden. Ändå fortsätter den riskfyllda massvaccinationskampanjen runt om i landet i oförminskad takt.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har totalt 14 658 personer dött med covid-19 i Sverige. Bara en bråkdel av dessa har dött på grund av covid-19 som dödsorsak.

De flesta har endast visat positivt på ett av de starkt ifrågasatta PCR-testerna medan de samtidigt avlidit inom 30 dagar utan nödvändig koppling…

 


Liknande artiklar: