Krav på ansiktsmask i finska skolor minskade inte spridning av covid-19

Pandemiöverdrifterna

publicerad 4 maj 2023
- av Sofie Persson
I Åbo krävde man att 10-åringar skulle ha mask i skolan.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Kraven på ansiktsmask för barn i skolan i Finland minskade inte spridningen av covid-19, visar ny finsk studie.

I Finland rekommenderades man likt i Sverige under en period att använda ansiktsmask i kollektivtrafiken när det var som mest resande. Däremot tog landet detta ett steg längre och rekommenderade också barn över tolv år att bära mask i skolan. Även om det var en rekommendation så implementerade vissa städer det som obligatoriskt och i vissa fall tvingades barn så unga som tio år att bära ansiktsmask i skolan.

I en ny studie från Institutet för hälsa och välfärd i Finland, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMC Public Health, har man tittat närmare på hur maskanvändningen påverkat förekomsten av covid-19 i olika finska städer där restriktionerna kring masker skiljt sig åt under hösten 2021.

Trots att det inte fanns någon klar uppfattning om hur effektiva ansiktsmasker är i skolmiljöer sågs maskkrav som en relativt enkel åtgärd för att kontrollera spridningen av viruset, säger Aapo Juutinen, den ledande författaren till studien, till Cosmos Magazine. Skolavstängningar hade redan genomförts under våren 2021, och många ansåg att det var avgörande att hålla skolorna öppna samtidigt som man vidtog lämpliga åtgärder för att garantera elevernas och personalens säkerhet.

Forskarna jämförde antal fall av sjukdomen under 14-dagarsperioder i fyra månaders tid och tittade på personer i åldrarna 7-9 år, 10-12 år och 30-49 år.  De yngre barnen användes som kontrollgrupp då de kunde representera samma skolor som de äldre barnen, men att de inte bar mask. De vuxna representerade barnens föräldrar.

Data hämtades från det nationella registret över smittsamma sjukdomar (NIDR). Städerna man undersökte var Åbo, Helsingfors och Tammerfors. Anledningen till att man valde just de städerna var på grund av att antalet covidfall låg på liknande nivåer innan man implementerade maskkrav. Det var enbart Åbo som hade maskkrav för barn från tio år och uppåt.

Av studien framkom att de obligatoriska maskkraven för barn i skolor inte påverkade antalet fall av covid-19. Bland annat hade Åbo vid denna tidpunkt bland de högsta antalen covid-19 bland barn i åldrarna tio till tolv år, trots maskkraven för barn.

Enligt vår analys har kravet på ansiktsmasker inte gett någon ytterligare effekt“, går att läsa i studien.

Däremot är det oklart hur noga maskkravet följdes av barnen i skolan. Det fanns heller inget krav på specifika masker, även om Juutinen menar att kirurgiska masker var vanligast vid den här tiden. Han menar dock att studien hjälper till att förstå hur covidrestriktioner fungerar i skolan.

Vi kommer att fortsätta vår forskning eftersom det fortfarande finns mycket att lära om covid-19 och jag hoppas att vårt arbete stödjer evidens- och vetenskapsbaserat beslutsfattande, säger Juutinen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!