WHO bekräftar: Coronaviruset inte värre än säsongsinfluensa

Pandemiöverdrifterna

publicerad 20 oktober 2020
- av Isac Boman
Michael Ryan på WHO medger i praktiken att dödligheten för coronaviruset kan likställas med säsongsinfluensa.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I ett spektakulärt uttalande bekräftar Världshälsoorganisationen i praktiken nu att dödligheten för coronaviruset Sars-Cov-2 kan likställas med en vanlig säsongsinfluensa.

Michael Ryan, “Head of Emergencies” på Världshälsoorganisationen, för fram att den mest exakta uppskattningen man förmår göra är att omkring 10 procent av världens befolkning smittats med coronaviruset. Även WHO:s talesperson Margaret Harris bekräftar siffrorna och klargör att dessa utgår från studier av blodtester där förekomsten av coronaviruset Sars-Cov-2 undersökts.

Världshälsoorganisationen framställer siffrorna som något mycket negativt och oroväckande, samtidigt som det i praktiken utgör ett erkännande att viruset ifråga inte är dödligare än säsongsinfluensa. Detta utgående från det smittotal som presenteras och omfattar 10 procent av världens befolkning – det vill säga 780 miljoner människor. Med de cirka en miljon som officiellt noterats döda med covid-19 innebär detta med andra ord att dödligheten ligger på 0,14 procent – siffror i nivå med en vanlig säsongsinfluensa.

Detta kan jämföras med den 3,4-procentiga dödlighet WHO gick ut med i mars, och som föranledde nedstängningar och totalitära åtgärder av regeringar världen över. Noteras bör därtill de frekventa rapporter om att dödstalen i covid-19 av olika skäl överdrivits kraftigt, något som bekräftats bland annat i Sverige och USA.

Den profilerade tyske advokaten Reiner Fuellmich, som driver en oberoende utredning i syfte att förbereda ett rättsligt fall mot ansvariga makthavare för den enfaldiga politik man fört i coronakrisens kölvatten, betraktar WHO:s uttalande som ett tungt tillägg i vågskålen för att kunna ställa ansvariga inför rätta.

– Det är en mycket positiv utveckling i den här coronaskandalen, menar han.

Utgående från de olika rapporter som i dagens läge kommit allmänheten till kännedom ifrågasätter advokaten huruvida den så kallade coronapandemin överhuvudtaget kan hänvisas till som en pandemi, och konstaterar att evidensen snarare pekar på att det hela på sin höjd handlar om en säsongsinfluensa.

– Behandlar man influensa med nedstängningar, masktvång och karantän?, frågar Fuellmich retoriskt.

– Faktum är att det inte finns någon coronapandemi, bara en PCR-test-pandemi, dundrar han.

Han påpekar att WHO-läkaren David Nabarro är en av många som konstaterat att nedstängningarna orsakar skador på den globala ekonomin som nu framförallt drabbar de fattigaste befolkningslagren.

Fuellmich uppmärksammar i sammanhanget även Barringtondeklarationen, som Nya Dagbladet tidigare rapporterat om, där tungt profilerade hälsoexperter kräver att coronarepressionen omedelbart upphör och att samhället återgår till det normala.

Barrington-undertecknarna menar att den pågående repressionspolitiken är förnuftsvidrig och orsakar allvarliga folkhälsoskador såväl fysiskt som psykiskt – ett upprop som i skrivande stund har skrivits under av över 10 000 medicinska forskare, nästan 30 000 praktiserande läkare och över en halv miljon personer i övrigt.

 

 

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!