Mats Granryd – telekomlobbyisten i SVT:s styrelse

Kritiserade 5G-utbyggnaden

  • Skattefinansierade Sveriges Television försäkrar att man är helt oberoende och att varken stat eller privata "maktsfärer" har något inflytande eller kan utöva påtryckningar mot verksamheten.
  • Nya Dagbladet har samtidigt granskat Mats Granryd, en av Sveriges mäktigaste telekomlobbyister och tillika styrelseordförande för energijätten Vattenfall och hans roll i SVT:s styrelse.
  • Granryd pekas ut för att ha "spelat en avgörande roll för 5G-eran" och som kombinerar sitt engagemang för statskanalen med att företräda tusentals resursstarka företag inom telekom- och mobilindustrin.
publicerad 7 februari 2024
- av Markus Andersson
Mats Granryd beskrivs som en drivande kraft för 5G-utbyggnaden.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


SVT, som förra året tilldelades 5,35 miljarder av svenska skattebetalares pengar, påstår sig inneha ”en mycket självständig ställning, helt oberoende och skyddat från påtryckningar”. Man uppger att en av de allra viktigaste uppgifterna är att ”granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna”.

Men stämmer det verkligen? Är SVT oberoende, skyddat från påtryckningar och villiga att granska inflytelserika organisationer och företag som har stort inflytande över medborgarna?

SVT:s styrelses officiella uppdragsbeskrivning är att ”fatta beslut om verksamhetens allmänna inriktning men aldrig om programmens innehåll eller nyhetsvärdering”, att ta fram strategier som ska följas, samt att tillsätta statskanalens vd – och även att avskeda denne.

Styrelseledamöterna ska vara personer som har god förankring i det svenska samhället, erfarenhet från olika kompletterande områden som kultur, folkbildning och näringsliv”.

Samtidigt som SVT alltid är mycket noga med att påpeka sitt oberoende och sin opartiska hållning återfinns sedan 2021 en viss Mats Granryd som en av styrelseledamöterna.

Dubbla stolar

Granryd har en mångårig bakgrund inom Wallenbergägda Ericssonkoncernen, har varit koncernchef för Tele2 och suttit i styrelsen för Swedbank. Idag är han inte bara ordförande för energijätten Vattenfall utan även generaldirektör för GSMA – en stark lobby- och samarbetsorganisation som representerar över 1200 företag inom mobilindustrin och telekombranschen.

Han är dessutom medlem i FN:s bredbandskommission och rådgivare för Världsbanken i dess ”jämställdhetsarbete”.

Att hela världen blir uppkopplad är ett av målen för Agenda 2030. Foto: faksimil/FN:s bredbandskommission

Trots att SVT enligt lag har skyldighet att ”vara oberoende till staten men även andra maktsfärer i samhället” sitter alltså en av Sveriges allra mest inflytelserika företrädare för energi- och telekombranschen i bolagets styrelse, en styrelse vars uttalade uppgift är att bestämma vilken “allmän inriktning” SVT ska ha.

“Avgörande för 5G-eran”

GSMA beskriver sig som ”en global organisation som förenar det mobila ekosystemet” med en vision att ”frigöra den fulla kraften i uppkoppling så att människor, industri och samhälle blomstrar”.

Man fokuserar särskilt på 5G och säger sig vilja ”underlätta digital innovation för att minska ojämlikheter i vår värld och ta itu med dagens största samhällsutmaningar som digital integration, klimatförändringar och hållbarhet”.

På GSMA:s hemsida får Mats Granryd beröm för att ha ”spelat en avgörande roll för 5G-eran” – bland annat genom att ha varit en drivande kraft när det kommer till att förespråka och stötta utbyggnaden av 5G-nät runtom i världen.

Mats har också främjat organisationens arbete med att ta itu med dagens största samhällsutmaningar genom att leda mobilbranschen till att bli den första sektorn som åtar sig FN:s mål för hållbar utveckling, skapa en branschövergripande färdplan för klimatåtgärder för att uppnå nollutsläpp senast 2050, öka den mobila bredbandstäckningen till 95 procent av världens befolkning och arbeta för att åtgärda klyftan i användningen av mobilt internet”, heter det.

Foto: faksimil/GSMA

Exakt hur stora finansiella värden Granryds GSMA faktiskt representerar är inte helt enkelt att få klarhet i, men telekomindustrin är mycket resursstark och värderas till flera biljoner dollar globalt. Aktörernas ekonomiska makt och inflytande får därmed anses vara betydande.

Vill ”bekämpa klimatförändringarna”

Vad gäller Vattenfall AB så är energijätten helt ägd av svenska staten och är idag en av Europas största elproducenter med 20 000 anställda. Man äger också ett 12 000 mil långt elnät och distribuerar el direkt till en miljon svenskar.

2022 omsatte bolaget hela 240 miljarder kronor – samtidigt som svenska hushåll drabbades av extremt höga elpriser, och där människor i vissa fall inte längre hade råd att att bo kvar i sina hem.

Det statligt ägda bolaget har också uppmärksammats för att frikostigt ha delat ut miljardbonusar till sina chefer och anställda – även under år då man gått med stor förlust.

Vad gäller sitt engagemang i Vattenfall, hävdar Granryd att hans främsta drivkraft är att försöka bekämpa ”klimatförändringar” och att göra bolaget mer ”klimatsmart”.

– Elektrifieringen av den tunga industrin spelar en avgörande roll när det gäller att bekämpa klimatförändringarna. Vattenfall har bestämt sig för att aktivt stötta sina kunder och partners på resan mot ett fossilfritt samhälle, och Vattenfall fortsätter också att investera kraftigt i omställningen, kommenterade han exempelvis när han tillträdde 2022.

Agenda 2030

Granryd ingår också i FN:s bredbandskommission, vilken ”uppmanar det globala samfundet att erkänna digital uppkoppling som en grundläggande del av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling”.

Man hävdar att ”universell uppkoppling” är nödvändig för att skapa en ”inkluderande och hållbar värld” och uppmanar vidare ”världens ledare och industrichefer att sätta universell uppkoppling i främsta rummet”.

Pandemin och dess socioekonomiska konsekvenser har visat hur brådskande det är med konkreta, samordnade åtgärder inom alla sektorer och geografier. Med mindre än tio år kvar till 2030 är det nu dags att etablera digital uppkoppling som den grundläggande pelaren för våra gemensamma globala mål”, står bland annat att läsa i manifestet där målsättningen alltså är att hela världens befolkning ska vara uppkopplad mot internet.

Granryds engagemang – oproblematiskt?

Regeringstillsatta Förvaltningsstiftelsen, som i sin tur tillsätter ledamöterna i SVT:s styrelse, ser dock inga problem eller intressekonflikter med att en högt uppsatt makthavare från energi- och telekomindustrin är med och bestämmer om SVT:s strategier och inriktning.

När Nya Dagbladet tar kontakt får vi istället veta att man anser att det är viktigt och positivt att styrelsen utgörs av människor med olika bakgrund och erfarenheter. Man hävdar också att styrelseledamöterna inte bestämmer vad SVT ska sända för program eller vad programmen ska handla om.

Styrelseledamöterna tillåts inte ha några partipolitiska uppdrag eftersom detta skulle strida mot principen om oberoende – samtidigt som uppdrag i storföretag eller inflytelserika lobbyorganisationer inte alls anses vara problematiskt.

Alla nya ledamöter intervjuas och tillfrågas om deras nuvarande uppdrag och engagemang i andra styrelser. Varje år så får varje ledamot plus ordföranden också uppdatera sina nuvarande uppdrag Bland annat för att se att det inte står i konflikt med styrelseuppdraget för det public service-bolag de är ledamot i”, skriver man i ett mejl till redaktionen.

Okritisk 5G-rapportering

Huruvida Granryds styrelseengagemang i SVT direkt påverkat kanalens nyhetsrapportering i frågor som rör exempelvis mobilstrålning, telekomindustrin, elbolagen eller de skenande elpriserna är svårt för en utomstående att bedöma.

Klart är dock att kanalen länge drivit en mycket okritisk och positiv linje vad gäller mobilstrålning och 5G-utbyggnaden – samtidigt som kritiker och skeptiker smutskastats och demoniserats vilket Nya Dagbladet rapporterat om återkommande under artikelämnet “Kritiserade 5G-utbyggnaden“.

När Strålsäkerhetsmyndigheten tog bort medborgarnas möjligheter att ringa och ställa frågor om 5G:s hälsopåverkan basunerade SVT ut att myndigheten utsatts för ”hot och hat”. Kommunikationschefen fick utan kritiska frågor deklarera att medarbetarna på grund av ”arbetsmiljö- och säkerhetsskäl” inte längre skulle svara på eller ens ta emot frågor och funderingar från allmänheten.

– Det handlar om frågor som rör 5G, wifi, mobilstrålning och liknande där vi tidigare haft öppna telefontider ett par gånger i veckan. Det funkar inte längre. Tyvärr, sa Andreas von Schmalensee då.

Skärmdump från artikel på SVT:s webbplats.

Strålskyddsstiftelsen är en organisation som arbetar för att synliggöra hälsorisker och negativa effekter kopplade till strålning. Stiftelsen har genom åren flitigt motarbetats av statstelevisionen som skrivit ett antal artiklar vars primära syfte tycks vara att avfärda stiftelsens budskap.

Kritiker förlöjligas

När en grundskola installerade strålningsskydd på routrar och surfplattor skrev SVT snabbt en ”antinyhet” där man ringde in forskare som fick uttala sig om att denna typ av åtgärd ”skrämmer upp människor”. Under rubriken ”Det säger vetenskapen” deklarerade man att ”som privatperson kommer du alltså inte i närheten av så höga nivåer av strålning som krävs för att det ska bli skadligt för hälsan”.

När en grupp forskare undertecknade ett upprop i syfte att få politiker i väst att stoppa utbyggnaden av 5G-nätet blev SVT:s vinkling att initiativet skulle ha påstådda kopplingar till den ryska regeringen och återigen fick läsarna veta att 5G-strålningen minsann inte är farlig.

I andra fall har SVT gjort särskilda inslag där man vädjat till läsarna att ”inte tro på anti-5G-propagandan” och där särskilt inbjudna auktoriteter fått i uppdrag att ”övertala” läsarna att inte ifrågasätta teknologins påstådda ofarlighet.

Exempel på SVT:s 5G-rapportering. Foto: faksimil/SVT

I Nya Dagbladets genomgång kan vi se att den gemensamma nämnaren för SVT:s rapportering är att man allt som oftast inte bryr sig om att utföra någon form av saklig granskning av ämnet – utan istället upprepar det som olika makthavare, myndigheter och ”experter” uttalar. Uttalandena presenteras som klara konstateranden av verkliga förhållanden, medan kritiska röster främst uppmärksammas i en kontext som kan framstå som förlöjligande eller som syftar till att visa hur ”fel” de har.

Samtidigt sitter en av mobilindustrins allra främsta lobbyister i SVT:s styrelse – en statskanal som alltså påstår sig förhålla sig helt oberoende till ”maktsfärer” i samhället och där man bedyrar att mäktiga aktörer inte har något direkt inflytande på ”programmens innehåll eller nyhetsvärdering”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!