Domstol stänger ner 4G-mast efter massdöd bland mjölkkor

Kritiserade 5G-utbyggnaden

publicerad 26 juni 2022
- av Redaktionen

På mindre än ett år har 40 kor dött och mjölkproduktionen minskat kraftigt efter etablerandet av en 4G-mast i närheten av en bondgård i Frankrike. Nu har förvaltningsdomstolen i Clermont-Ferrand beslutat att masten ska stängas ner i två månaders tid för att undersöka huruvida kobesättningens hälsa kommer att förbättras.

Mjölkbonden Frédéric Salgues noterade att hans kors hälsa försämrades redan några dagar efter att telekomoperatören Orange reste en 4G-mast i juli förra året cirka 200 meter från hans gård. Mjölkproduktionen sjönk sedan stadigt från 25 liter per ko och dag till endast 14 liter per ko och dag. Under knappt ett års tid har 40 av totalt 200 av Salgues mjölkkor avlidit. Övriga kors ögon rinner numera ständigt och somliga kor har blivit blinda. Samtliga kor har enligt Salgues fått förändrat beteende. De samlas numera i en klunga så långt bort från masten som möjligt (video), trots att de kan röra sig fritt.

Enligt Salgues finns det inte några andra faktorer än mobilmasten som kan förklara den kraftiga och snabba minskningen av mjölkproduktionen. Varken analyser av vatten eller föda kan förklara mjölkkornas försämrade hälsotillstånd.

– De dricker inte längre. De är som zombies och förflyttar sig som robotar. Svansarna rör sig inte längre. Det är fruktansvärt.  Normalt väger en kalv som är 6 månader 200 kg men den som vi vägde sist vägde bara 104 kg. Enbart under den senaste veckan dog två kor, berättar Salgues för FranceInfo.

Förvaltningsdomstolen i Clermont-Ferrand beslutade i maj i år att mobilmasten skall stängas av i två månader efter rekommendation från en veterinärprofessor som domstolen hört i ärendet. Frédéric Salgues säger till nyhetsbyrån AFP att han hoppas att hans kor återhämtar sig så snabbt som möjligt. Han och hans familj har lidit svårt även ekonomiskt av kornas försämrade hälsa.

Byns borgmästare Philippe Molhérat ansvarade för beslutet att tillåta uppförandet av mobilmasten. Molhérat vittnade nu i domstolen till förmån för djurägaren. Han uttrycker själv oro för 4G-mastens effekter på djurens hälsa och menar också att han känner oro för de 1500 byinvånarnas hälsa.

Telekomoperatörerna som berörs av beslutet, Orange, Free och Bougyes Telecom hävdade i domstolen att det inte finns några vetenskapliga belägg för en koppling mellan mobilmastens strålning och djurens hälsotillstånd.

I november 2020 rapporterade Strålskyddsstiftelsen att över 50 djurägare i Frankrike drabbats av dramatiskt försämrad djurhälsa till följd av mobilmaster, kraftledningar, vindkraftverk och solcellsanläggningar. Stéphane Le Béchec från regionen Côtes-d’Armor hade hösten 2020 förlorat 250 kor eller kalvar under fyra och ett halvt års tid. Kraftigt förhöjd strålning i marken och i vattnet har sedermera uppmätts på hans gård. Nära gården finns två mobilmaster, en kraftledning, vindkraftverk samt solceller. I denna video ses de två mobilmaster och den kraftledning som misstänks bidra till lidandet.

 

Källa: Strålskyddsstiftelsen

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!