Inrikes

Riksrevisionen: Systemet med valsedlar måste ses över

Sverige måste se över valsedelssystemet för de allmänna valen, menar Riksrevisionen. Ett alternativ är ett nytt system med färre valsedlar, skriver man i en färsk rapport.

Riksrevisionen har granskat hur de svenska valen fungerar och pekar på att valsedlarna enligt lagen ska placeras ut på en avskärmad plats utan insyn, något som också prövades i några kommuner under det senaste valet.
Detta menar man dock samtidigt kan leda till långa köer och minska det totala valdeltagandet på grund av tidsåtgången och man ser därför gärna att ett nytt för väljarna mindre tidskrävande system tas fram, skriver Omni.

Riksrevisionens bedömning är att ett sätt att avhjälpa dessa problem skulle kunna vara att ersätta vårt nuvarande valsedelssystem med ett system som kräver färre valsedlar”, står det att läsa i rapporten.

Hur det nya systemet med färre valsedlar skulle se ut är inte klart utan behöver utredas ytterligare. Trots rapporter om valfusk och den omfattande kritiken av det innevarande systemets allvarliga demokratiska brister menar man samtidigt att valsystemet i Sverige fungerar förhållandevis bra.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!