Inrikes

Riksrevisionen skall utreda Granskningsnämnden

Riksrevisionen skall nu utreda om Granskningsnämndens arbete är effektivt och verkligen leder till rättelser hos Public service-bolagen. Granskningsnämnden granskar radio- och TV-program i Sverige.

SVT, SR och UR har en omfattande verksamhet och får in runt åtta miljarder i skattepengar varje år. De har också en central funktion i det öppna, demokratiska samhället.
– Det gör i sin tur att det är väldigt viktigt att det finns en granskning av de här företagen som å ena sidan tillgodoser det offentligas behov av insyn och kontroll, men å andra sidan inte äventyrar företagens oberoende och integritet, säger Gunnar Myrberg, projektledare för Riksrevisionens granskning.

Riksrevisionen har ett grundlagsskyddat oberoende och även mandat att granska statliga myndigheter och verksamheter. Verket gör 30-40 granskningar per år, men det är första gången man ser över Granskningsnämnden.

På senare år har debatten kring Public service-utbudet och omfattningen tagit fart. Bland annat vill Moderaterna banta ned public service, vilket framkom efter Moderaternas partistämma i oktober.

Sverigedemokraterna vill också reformera och minska Public service.

Debatten kring public service är inte den direkta anledningen till översynen av Granskningsnämnden.

– Men naturligtvis, när det finns en sådan debatt då kan ju vi se att det arbete som vi kan göra med att ta fram kunskapsunderlag med våra granskningar kan vara extra värdefullt, säger Gunnar Myrberg.

 

Källa: NB Nyhetsbyrån

 

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!