Riksrevisionen skall utreda Granskningsnämnden

publicerad 23 januari 2020

Riksrevisionen skall nu utreda om Granskningsnämndens arbete är effektivt och verkligen leder till rättelser hos Public service-bolagen. Granskningsnämnden granskar radio- och TV-program i Sverige.

SVT, SR och UR har en omfattande verksamhet och får in runt åtta miljarder i skattepengar varje år. De har också en central funktion i det öppna, demokratiska samhället.

– Det gör i sin tur att det är väldigt viktigt att det finns en granskning av de här företagen som å ena sidan tillgodoser det offentligas behov av insyn och kontroll, men å andra sidan inte äventyrar företagens oberoende och integritet, säger Gunnar Myrberg, projektledare för Riksrevisionens granskning.
Riksrevisionen har ett grundlagsskyddat oberoende och även mandat att granska statliga myndigheter och verksamheter. Verket gör 30-40 granskningar per år, men det är första gången man ser över Granskningsnämnden.

På senare år har debatten kring Public service-utbudet och omfattningen tagit fart. Bland annat vill Moderaterna banta ned public service, vilket framkom efter Moderaternas partistämma i oktober.

Sverigedemokraterna vill också reformera och minska Public service.

Debatten kring public service…


 


Liknande artiklar: