Inrikes

”Internationella insatser riskerar försämra försvaret”

Försvarsmakten kommer varken idag eller de närmaste åren att kunna nå upp till de krav på insatsverksamheten som riksdagen och regeringen har beslutat, menar Riksrevisionen i en ny utredning.

Den granskning som Riksrevisionen genomfört över Försvarsmakten belyser de stora resursproblem som finns. Dessutom kan den nationella beredskapsförmågan bli lidande om allt fler internationella insatser genomförs.

”Försvarsmakten kan göra flera internationella och större insatser, men bara under förutsättning att de nationella beredskapsförbanden och övriga förband i insatsorganisationen då avstår från för dem viktig materiel. Konsekvenserna blir då att den nationella beredskapen påverkas negativt och att utvecklingen av övriga förband skjuts på framtiden”, skriver man i rapporten.
I november i år deltog Sverige i den Nato-ledda övningen ”Stedfast Jazz” tillsammans med Finland och Ukraina.

Riksrevsionen är kritiska till regeringen som man menar inte förser försvaret med tillräckliga resurser. Drygt hälften av den personal som har den kompetens som behövs saknas inom Försvarsmakten.

Dessutom tror inte Riksrevisionen att Försvarsmakten kommer att nå upp till regeringens mål som är att över tiden hålla cirka 2 000 personer ur insatsorganisationen insatta, nationellt och internationellt.

– Regeringen har inte gett Försvarsmakten alla de förutsättningar som behövs för en effektiv insatsverksamhet, säger riksrevisor Jan Landahl i ett pressmeddelande.

Försvarsminister Karin Enström (M) anser att det viktigaste inte är att kunna ställa upp med ett bra försvar i Sverige. Hon anser att det är viktigare att Försvarsmakten hittills klarat av sina internationella uppdrag på ett bra sätt.

– Det viktiga är inte att stirra sig blind på exakta siffror utan att titta på den samlade effekten, säger Karin Enström till TT.

Även hos Försvarsmakten tar man lätt på kritiken. Chefen för Högkvarteret Jan Salestrand konstaterar att Riksrevisionens rapport till stor del handlar om kvantitet.

I ett pressmeddelande skriver Försvarsmakten att varje internationell insats föregås av en analys och riskbedömning som grund för regeringens beslut.

 

 

Läs även:
Jas Gripen till Natos insatsstyrka

Sverige allt närmare inträde i Natostyrka
Försvaret vill utöka Natosamarbetet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!