Så kan du som medborgare motverka valfusk på valdagen

publicerad 8 september 2018
- av Markus Andersson

Det svenska valsystemet har en modell har som gör det mycket svårt för nya partier att kunna bli folkvalda. Nya partier, särskilt invandringskritiska partier, blir återkommande utsatta för sabotage och valfusk. Här är några saker du kan göra för att motverka detta.

I morgon bitti klockan åtta öppnar vallokalerna runt om i landet och håller öppet fram till klockan åtta på kvällen. I Sverige finns flera ur demokratisk synpunkt märkliga för att inte säga rent av sovjetiska inslag i valsystemet.

Valsedelssystemet

Nya partier som registrerar sig till val måste inte bara bekosta valsedlarna själva, de måste också placera ut dem manuellt i vallokalerna i alla de tusentals vallokaler runt om i landet under loppet av ett par timmar innan en alltför betydande andel av väljarna har hunnit besöka vallokalerna. Detta utgör ett enormt hinder för nya partier att kunna bli folkvalda. I mer adekvata demokratier har man istället en lista över alla partier som registrerat sig till valet och man kryssar helt enkelt partiet man vill rösta på.

Man kan underlätta för denna självklara demokratiska princip att nya partier faktiskt rent tekniskt skall kunna gå att rösta på och bli folkvalda genom att kontakta partierna och erbjuda hjälp med att distribuera valsedlarna till vallokalerna runt om i kommunerna. I såväl förtidsröstningslokaler som på valdagens morgon får man ta kontakt med valförrättarna på plats för att placera ut valsedlarna.

I våra vallokaler möter man dock på nästa hinder. På pappret har vi i Sverige så kallad valhemlighet vilket innebär att ingen annan skall kunna veta hur man röstar. I praktiken tvingas man dock i våra vallokaler runt om i landet inför både valförrättare och valdeltagare visa vilket partis valsedlar man plockar ifrån valsedelsstället innan man går bakom skärmen där man placerar dem i kuvertet. I bästa fall ser ingen vilka sedlar du tar. Du kan som metod plocka samtliga partiers valsedlar för att sedan bakom skärmen lägga ned ditt partis valsedlar i kuvertet.

Systemet är dock ovärdigt en demokrati och upplägget strider mot principen om rätten till valhemlighet.

Ibland hänvisas också nya partiers valsedlar till separata ställ som står bredvid eller ibland utanför det rum där övriga valsedlar finns. Dessa övervakas inte på samma sätt av valförrättarna. Det skapar ytterligare en risk för stigmatiseringsfaktorer med att behöva hämta sina valsedlar avsides och bör inte vara acceptabelt.

Partier som fått mer än 1% i det föregående valet får sina valsedlar bekostade och distribuerade av Valmyndigheten och valförrättarna. När man placerar ut valsedlar för nya partier skall man kräva att få placera dessa bland de övriga partierna. Enligt valsedelssystemet skall valsedlarna placeras i alfabetisk ordning efter partinamn. Detta är dock något som man kan be valförrättarna att ordna med eftersom man inte på egen hand bör placera om de övriga partiernas valsedlar. Den exakta ordningen kan dock ses underordnad det faktum att valsedlarna i alla fall kommer på plats. Man kan också tilldela valförrättarna lite extra valsedlar så att de kan fylla på utifall att valsedlarna tar slut.

Rösta utan förtryckt valsedel

Om det i vallokalen saknas färdigtryckta valsedlar till ett parti du vill rösta på gör man på följande sätt:

På ditt röstningskontor finns tomma valsedlar, alltså sådana utan förtryckt partinamn på. Ta en eller flera sådana beroende på vad du vill rösta till (gul för riksdags-, blå för landstings- och vit för kommunvalet). Om valsedeln viks kan den räknas som ogiltig. Texta MYCKET tydligt namnet på partiet du vill rösta på med stor bokstav på rätt ställe och eventuella mellanrum.

Så gör du om du upptäcker valfusk

Om du upptäcker att det saknas valsedlar för ett parti vars valsedlar du vet bör finnas i stället med valsedlar skall du omedelbart underrätta valförrättarna om detta. Att förhindra människor ifrån att kunna rösta på det parti man önskar är ett allvarligt brott med fängelse på straffskalan. Om du på bar gärning ser någon plocka bort, förstöra eller kasta valsedlar för något parti har du rätt nyttja möjligheten att göra ett envarsgripande av personen. Du har då rätt att hålla kvar personen på plats och skall omedelbart kontakta polisen. Är situationen under kontroll kan du ringa 114 14. Om personen istället blir våldsam i samband med att du kvarhåller denne på platsen bör du istället ringa 112.

Var noga med att notera tid, plats och signalement på personen om denne mot förmodan skulle lyckas fly från platsen. Lämna sedan över dessa uppgifter till polisen.

Det har även hänt att valförrättarna vägrat nya partier placera ut sina valsedlar, hänvisat dem till ett ställ utanför lokalen som inte övervakas och till och med själva plockat bort valsedlar. I samtliga fall bör du kontakta polisen. Det bästa är att kvarstanna på platsen medan du kontaktar polisen. Om du hjälper ett nytt parti genom att placera ut valsedlar i vallokalen, se då till att fotografera valsedelsstället så att du har någon form av bevis även om detta inte skall behövas. Det kan vara idé att göra ett återbesök senare under dagen för att kontrollera att valsedlarna står kvar som de skall.

Sverigedemokraterna är det parti som de senaste två decennierna utsatts för mest valfusk av detta slag. Valsedlar ifrån SD skall dock tillhandahållas av Valmyndigheten, men partiet har redan rapporterat om valfusk med stulna valsedlar på flera håll i landet.

Nya invandringskritiska partier som Alternativ för Sverige och Nordiska motståndsrörelsen som tvingas placera ut sina valsedlar själva löper dock stor risk för att utsättas för denna typ av valfusk. Det finns exempel på hur invandringskritiska partier utsatts för organiserat valsabotage. Åklagare har i Sverige tidigare också funnit anledning att utreda valförrättare för valfusk och bristande opartiskhet i sitt arbete.

Övervaka rösträkningen

Efter klockan åtta på kvällen kan man inte längre rösta. Då påbörjas rösträkningen. Detta förfarande har man som medborgare rätt att övervaka. Man kvarvarar då för att närvara när valförrättarna räknar hur många röster de olika partierna fått och hjälper således till att motverka slarv och fusk ifrån rösträknarna. Ibland förekommer subjektiva bedömningar över huruvida röster skall ogiltigförklaras för valsedlar där man skrivit partiers namn med penna och fritext. Här finns möjlighet att ifrågasätta och rapportera misstänkt valfusk.

Viktigt att rapportera om valfusk

Utöver polisen bör man också dokumentera och rapportera valfusk till valnämnden i kommunen (numret framgår på röstkortet) alternativt om de inte kan nås till Valmyndigheten på telefon 020-825 825 eller valet@val.se samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, som i år kommer för att övervaka det svenska valet. OSSE går att nå på adressen pm@osce.org (författa mejlet på engelska).

Nya Dagbladet mottager tacksamt alla rapporter om valfusk. Upptäcker du valfusk, skicka då ditt tips till tips@nyadagbladet.se.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!