Riksdagen förbjuder samröre med terrorgrupper

publicerad 26 januari 2020

Riksdagen beslutade på onsdagen att allt samröre med så kallade terrororganisationer blir olagligt från och med 1 mars. Det innebär att handlingar som syftar till att stärka, främja eller understödja en sådan grupp klassas som terroristbrott.

På onsdagseftermiddagen antog riksdagen en ny lag som innebär att det från och med den 1 mars blir kriminellt att ha samröre med en terrororganisation. Lagen röstades igenom med siffrorna 319 mot 28 efter att Vänsterpartiet röstat nej.

Riksdagen meddelar på sin hemsida:

Bland annat införs ett särskilt straffansvar för den som har samröre med en terroristorganisation, om samröret syftar till att främja, stärka eller stödja organisationen. Det blir även straffbart att uppmana till samröre och att rekrytera till samröre med terroristorganisationer. Vidare ska det bli straffbart att resa utomlands för att ha samröre med en terroristorganisation eller att finansiera samröre med en sådan organisation. Straffet för olovlig värvning ska skärpas.

Orsaken till att Vänsterpartiet röstade emot lagen var enligt partiets rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snecker att regeringen inte tydligt har kunnat definiera vad en terrororganisation är och vad det innebär att ha samröre.

Definitionerna framstår fortfarande som oklara trots att lagförslaget bearbetats i olika remissinstanser i nästan ett år. I februari 2019 presenterade regeringen sitt första förslag, vilket avstyrktes av Lagrådet med motiveringen att brottet ”deltagande i en terrororganisation” kunde innebära en begränsning i den grundlagsskyddade föreningsfriheten.

Efter en omarbetning kom regeringen med ett nytt förslag i augusti 2019 där man istället talar om ”samröre med en terrororganisation”. Även denna gång framförde Lagrådet kritik, även om man inte avstyrkte lagförslaget. Lagrådet skrev i sitt yttrande:

Det är tveksamt om regleringen i sin helhet uppfyller de högt ställda krav på tydlighet som bör gälla för strafflagstiftning. Det kan inte uteslutas att förslagen i praktiken skulle kunna komma att innebära att kriminaliseringen går för långt i förhållande till föreningsfriheten.

Detta tolkade regeringen som ett ja och det är alltså föreliggande lagförslag från augusti 2019 som nu har klubbats igenom som lag från 1 mars.

Samröre kan alltså enligt den nya lagen avse att främja, stärka, stödja, propagera för, rekrytera till eller ta en aktiv befattning i en organisation som klassats som en terrorgrupp.

När det gäller begreppet terrororganisation återstår det för regeringen att tydligt definiera om det avser organisationer som regeringen själv sätter upp kriterierna för, om det begränsas till organisationer som FN eller världssamfundet bestämt, eller om lagstiftningen kommer att tillämpas lika godtyckligt som lagen om hets mot folkgrupp.

 

Källa: Riksdagen.seStöd kriget mot bankerna – bidra till stämningen mot Länsförsäkringar


142 370 kronor av 150 000 kronor insamlade! Läs mer här eller swisha direkt till: 123 611 30 21.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.