Inrikes

Medieinstitut: Tydlig vänsterslagsida i SVT:s rapportering

I en rapport framtagen av Näringslivets Medieinstitut framgår det att i de fall där SVT och SR fällts för politiska inslag så handlar det nästan alltid om inslag som är tydligt vinklade åt det vänsterliberala hållet.

Rapporten har gått igenom de senaste 50 fällningarna i Granskningsnämnden för radio och tv från från 2012 till och med 2019. Dessa har sedan placerats in på en så kallad GAL-TAN-skala där det finns en traditionell ekonomisk höger-vänster-skala men också en parallell skala där GAL står för grön, alternativ, liberal/frihetlig och på andra sidan TAN som är traditionell, auktoritär och nationalistisk.
I undersökningen framkommer det att i nästan alla fall så handlar det om en typisk GAL-vinkling och i ett fall en ekonomisk vänstervridning. Ingen gång har man fällts för någon TAN-vridning eller ekonomisk högervridning.

Det handlar framför allt om uttalanden som varit partiska och tagit ställning för invandring och om uttalanden som varit tydligt negativa eller tagit ställning mot Sverigedemokraterna. Det har även gjorts partiska uttalanden emot Donald Trump, monarkin, skolavslutningar i kyrkan och abort- och HBTQ-kritik.

– Jag tänker att den mest intressanta frågan här, det är ju givet att det finns en väldigt tydlig vinkling i själva fällningarna. Då kanske man borde ställa sig frågan om det här är uttryck för en generell trend. Hur ser vinklingen ut i alla de fall som inte blir fällda? frågar sig rapportförfattaren Carl-Vincent Reimers i P3:s Medierna.

Reimers påpekar också att ungefär 95 procent av alla anmälningar till Granskningsnämnden läggs ner och att man bör utgå från att de fällningar som görs därför är noga prövade och korrekta.

 


Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!