Inrikes

Timbro: Svenskar bör få bära vapen för självförsvar

Den liberala tankesmedjan Timbro skriver på ledarplats att laglydiga medborgare bör få bära skjutvapen för att försvara sig själva. Man argumenterar för att detta skulle frigöra mer resurser till polisen som i sin tur skulle kunna lägga mer tid på att hjälpa de som verkligen behöver det.

Det är redaktören Blanche Sande som författat ledartexten på Timbro och pekar på att det i USA har bildats en beväpnad självförsvarsrörelse för HBTQ-personer som kallar sig själva för Pink Pistols och som uppmanar medlemmar av sexuella minoriteter att beväpna sig själva för att kunna försvara sig. I Sverige hade något liknande varit otänkbart, enligt Sande, men hon menar samtidigt att den svenska lagstiftningen egentligen ger oss rätt att bära skjutvapen i just självförsvarssyfte.
Det är därför lätt att tro att man inte får bära vapen för att skydda sig själv i Sverige. I själva verket står skydd med som en legitim anledning att bära vapen, tillsammans med
jakt, målskytte, samling och udda ändamål, i vapenförordningen från 1996. Det enda hindret är praxis.”

Hon pekar vidare på att det är en allmänt vedertagen uppfattning bland befolkningen att man som utsatt för hot, våld och trakasserier ska ha rätt att freda sig och att den folkliga upprördheten blev mycket stor när en man dömdes till fem års fängelse och 1,5 miljoner i skadestånd efter att ha misshandlat en biltjuv med en motorcykelhjälm.

De allra flesta tycker man ska ha rätt att försvara sig när man blir angripen, och att den som attackerar någon i ganska hög grad får skylla sig själv. Att ha en vapenlicens är ett kvitto på att man är en laglydig medborgare. Annars får man helt enkelt inte licensen. Och en laglydig medborgare bör, framför allt när polisen är så underfinansierad och överansträngd som den här, få bära vapen i självförsvarssyfte om den känner sig hotad.”

Avslutningsvis argumenterar Sande för att varje medborgare förväntas ha resurser att överleva i 72 timmar utan el, värme och möjlighet att köpa mat eller vatten. I en sådan krissituation hade resurser kunnat frigöras till de allra svagaste om laglydiga medborgare tilläts skydda sig själva med vapen.

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!