Granskningsnämnden: Oemotsagd invandringskritik strider mot demokratin

publicerad 26 maj 2020
- av Isac Boman

Fritt formulerad invandringskritik är inte tillåten i Public service om inte tydligt avstånd tas mot sådan av programledare. Detta menar Granskningsnämnden strider mot bestämmelser om demokratin, och fäller nu därför Ring P1 för två program där man menar att programledarna inte markerat tillräckligt avstånd mot inringarna.

Specifikt fäller Granskningsnämnden för radio och tv programmet Ring P1 för två program där inringningarna ska bryta mot den så kallade ”demokratibestämmelsen” – som fastslår att programverksamheten som helhet ska ”präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde”.

I det ena programmet som Granskningsnämnden fäller var inringaren, som man uttrycker det, ”uppenbart kränkande mot personer med invandrarbakgrund” och i det andra förmedlade inringaren en ”uppenbart kränkande och stereotyp bild av invandrare”, och riktar sin kritik mot att programledarna inte tagit tydligt avstånd från inringarens formuleringar.

Programmet innehöll mer specifikt ett inslag om konflikthantering i skolan, varvid en kvinnlig inringare bland annat pratar om att invandrarelever är våldsamma i skolan och även allmänt lyfter en förekommande problematik med kulturkrockar.

Vi måste komma ihåg att vi har helt olika kulturer. Vi är födda i en demokrati där vi får lära oss tidigt, vi ska stå i kö, vi ska tala tyst, vi ska inte bråka, höja rösten utan vi ska [ohörbart]. Och lärarna är ju livrädda för att bli anmälda. Och det är som jag säger, i de här andra kulturerna, då är det djungelns lag som gäller.”, sägs bland annat under samtalet.

Programmet fälls för att ”flera av inringarens uttalanden var uppenbart kränkande mot personer med invandrarbakgrund” och för att programledaren inte tagit avstånd från inringarens informella formuleringar om att det krävs en betydligt högre grad av disciplin för att komma tillrätta med ordningsproblemen i skolan, där hon bland annat gör en allegorisk jämförelse med att uppfostra barn och att uppfostra hundar. Detta ska enligt Granskningsnämnden strida mot bestämmelser om radions särskilda genomslagskraft och den tidigare nämnda så kallade demokratibestämmelsen.

Uttrycket ’det demokratiska statsskickets grundidéer’ avser en statsform som bygger på fri åsiktsbildning, allmän och lika rösträtt samt fria och hemliga val. ’Alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet’ avser de sidor av demokratibegreppet som anknyter till bland annat förhållandet mellan människor, till exempel fördömande av rasism, våld och brutalitet samt hävdande av jämställdhet mellan kvinnor och män. Bestämmelsen anses även innebära en skyldighet att markera avståndstagande från eller bemöta antidemokratiska uttalanden och att verka för att rasistiska fördomar bekämpas.” fastslår Granskningsnämnden i sitt utlåtande.

Det andra programmet som Granskningsnämnden fäller innehöll ett inslag om den invandrardominerade Göteborgsstadsdelen Biskopsgården, som inringaren hävdar har förfallit totalt under de senaste 25-30 åren.

Jag snabbmatar fram tvättmaskinen, lägger ut hennes tvätt på bänken, och lägger in min. Hon springer iväg gapandes och skrikandes, och ner kommer hela hennes klan, med knivar och machete, och ska slakta mig på plats. Jag menar, det här är ju inget normalt beteende hos normalt funtade människor, berättar inringaren bland annat.

Programmet fälls för att inringaren ska ha förmedlat vad man benämner som en ”uppenbart kränkande och stereotyp bild av invandrare” och även i detta fall för att programledaren inte tagit tydligt från uttalanden som faller inom denna benämning.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.