Inrikes

120 000 fick uppehållstillstånd 2019

Trots uttalanden om minskad immigration tilldelades 119 568 personer uppehållstillstånd i Sverige under 2019. Indier var den största gruppen följt människor från Syrien, Afghanistan och Thailand.

43 233 uppehållstillstånd beviljades enligt Migrationsverkets statistik till arbetskraftsinvandrare och dessas anhöriga, följt av 31 795 uppehållstillstånd inom kategorin anknytning där de allra flesta är anhöriginvandrare.
19 201 människor fick uppehållstillstånd på grund av asylskäl. 4495 fick lov att stanna på grund av den kontroversiella gymnasielagen, varav dessa över 90 procent är från Afghanistan.

Förutom de ovan nämnda länderna finns också Kina, Pakistan, Eritrea, Irak, Iran och Turkiet med på tio i topp över de länder som flest invandrare kom till Sverige ifrån.

 


Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!