Tredjedel av utländska studenter “försvinner” spårlöst

publicerad 22 mars 2024
- av Sofie Persson
Ingen vet egentligen vart många av de utländska studenterna tar vägen.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


72 procent som beviljats uppehållstillstånd hoppade av sin utbildning innan det andra studieåret, visar en ny rapport – och en tredjedel av dessa försvinner helt från Migrationsverkets radar.

– Om de bosätter sig i Sverige så är det inte på studieorten. Ärendena hamnar förmodligen och förhoppningsvis i polisens händer så småningom, säger en källa på myndigheten.

I höstas riktade Riksrevisionen kritik mot Migrationsverket gällande återkallande av uppehållstillstånd för invandrare som kommit för att arbeta. I deras granskning kunde man konstatera att det fanns tusentals ärenden där uppehållstillståndet inte återkallats, trots att personerna inte längre får vistas i Sverige. Enbart under år 2020 fanns drygt 13 000 fall där det finns starka skäl att utreda om personen lever upp till villkoren för sitt uppehållstillstånd.

I granskningen framkom också att nästan var fjärde person som kommit för att studera i Sverige saknade registeruppgifter för studier i Sverige, men vad personerna istället gjort under tiden i Sverige visste varken Migrationsverket eller lärosätena. Migrationsverket har heller inte gjort några uppföljningar för de som avbrutit sina studier.

En internrapport från 2022, som polisens nationella operativa avdelning (NOA) har framställt, visar att studier missbrukats som ett sätt att ta sig in i Sverige för att arbeta, enligt Fokus, som tagit del av rapporten.

“Riktigt obehagligt”

Rapporten, som fokuserat på pakistanska medborgare eftersom de var den största studentgruppen, visar att 72 procent som beviljats uppehållstillstånd hoppade av sin utbildning före det andra studieåret. Enligt svenskt regelverk får en utländsk student ett arbetstillstånd om man klarat en termins studier, vilket motsvarar 30 högskolepoäng, utan att uppvisa någon anställning hos en arbetsgivare. Vidare omfattas inte studenten av kraven på minimilön som gäller för invandrare. Studenten har också rätt att ta med sig nära anhöriga till Sverige.

Nära en tredjedel av studenterna hoppar av för att arbeta istället, men ytterligare en tredjedel av de som kommer för att studera försvinner också från radarn, visar rapporten. De varken arbetar eller fortsätter att studera och man vet inte vart de tar vägen.

Det är här det börjar bli riktigt obehagligt, säger en källa på Migrationsverket, till Fokus.

Rykten om trafficking

I Pakistan och andra länder marknadsförs Sverige som bland annat ”life-changing package for you and your family”, ”unlimited work allowed”, ”free education for children”, och ”travel with family”, där det även finns agenter som arbetar på uppdrag till dem som vill söka sig till Sverige. Ofta marknadsförs också formuleringen ”No IELT”, vilket betyder att utbildningen inte kräver något engelskatest.

Rapporten tyder också på att svenska lärosäten vill locka studenter från länder utanför EU, eftersom man måste betala mellan 50 000 och 100 000 kronor per termin i kursavgift. Det finns också misstankar kring att man skapar kurser särskilt avsatta för dessa studenter, då det finns flera lärosäten som har 30-poängskurser med mycket låg svårighetsgrad och obefintliga språkkrav.

Källan pekar på att det börjar bli “oklart om personer från fattiga länder vill komma hit för studierna eller om studierna är till för att de vill hit av andra skäl”, och det finns även rykten kring trafficking och prostitution, även om det inte finns några klara bevis för detta i nuläget. Exempelvis har man en stor andel unga kvinnor som söker från Nigeria – ett av världens största traffickingländer.

Vi ser inte vad som händer, vi har bara den här tomma stora siffran med avhopp. Om de bosätter sig i Sverige så är det inte på studieorten. Ärendena hamnar förmodligen och förhoppningsvis i polisens händer så småningom.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!