Kultur

Estland avfolkas ytterligare

Utrikes Negativ befolkningstillväxt förblir ett av de största problemen i Estland. Enligt Estlands statistikdepartement har landets befolkning krympt 0,2 procent i jämförelse med fjolåret. Låg nativitet och befolkningsflykt uppges ligga bakom befolkningsminskningen. Estlands födelsetal utgjorde 13 595 personer under 2014 gentemot dödstalet på 15 528. Demografer anser födelsetalet vara positivt eftersom mängden fertila kvinnor också håller […]


Steget efter