Ytterligare vaccin erbjuds nu till nyfödda barn

publicerad 4 oktober 2019

Sedan september erbjuds vaccinet Rotarix till alla nyfödda barn i Sverige. Det är ett vaccin mot det smittsamma rotaviruset och det ska ges vid två tillfällen, när barnet bara är sex veckor gammalt, och när barnet är tre månader.

Tillverkaren är det stora brittiska läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline som bland annat är kända för sina produkter Seroxat mot depressiva tillstånd och Pandemrix som användes i Sverige som vaccin mot svininfluensan.

Kostnaden för vaccinet förväntas bli minst fem miljoner kronor årligen, men Folkhälsomyndigheten som ställt sig positiv till att inkludera Rotarix i det nationella vaccinationsprogrammet hävdar att det samtidigt kan spara samhället 120 miljoner årligen i samhällsekonomisk vinst.
Rotaviruset, som vaccinet ska förebygga, orsakar smittsam magsjuka och kan ge infektioner. Enligt Folkhälsomyndigheten läggs 2000 barn in årligen på sjukhus på grund av viruset.

Rotavirus kan, om det vill sig illa, ge vätskebrist och kräva behandling med dropp och flera dagars sjukhusvård, säger Anna Bärtås, barnhälsovårdsöverläkare i Region Kronoberg i ett pressmeddelande.

Vaccinet kan dock ge biverkningar där diarré är den vanligaste. Buksmärtor,…


 


Liknande artiklar: