Ytterligare vaccin erbjuds nu till nyfödda barn

publicerad 4 oktober 2019
- av Isac Boman

Sedan september erbjuds vaccinet Rotarix till alla nyfödda barn i Sverige. Det är ett vaccin mot det smittsamma rotaviruset och det ska ges vid två tillfällen, när barnet bara är sex veckor gammalt, och när barnet är tre månader.

Tillverkaren är det stora brittiska läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline som bland annat är kända för sina produkter Seroxat mot depressiva tillstånd och Pandemrix som användes i Sverige som vaccin mot svininfluensan.

Kostnaden för vaccinet förväntas bli minst fem miljoner kronor årligen, men Folkhälsomyndigheten som ställt sig positiv till att inkludera Rotarix i det nationella vaccinationsprogrammet hävdar att det samtidigt kan spara samhället 120 miljoner årligen i samhällsekonomisk vinst.


Annonser:


Rotaviruset, som vaccinet ska förebygga, orsakar smittsam magsjuka och kan ge infektioner. Enligt Folkhälsomyndigheten läggs 2000 barn in årligen på sjukhus på grund av viruset.

Rotavirus kan, om det vill sig illa, ge vätskebrist och kräva behandling med dropp och flera dagars sjukhusvård, säger Anna Bärtås, barnhälsovårdsöverläkare i Region Kronoberg i ett pressmeddelande.

Vaccinet kan dock ge biverkningar där diarré är den vanligaste. Buksmärtor, tarminvagination, blod i avföringen, mag- och tarmkatarr, inflammation i huden och nässelutslag har också rapporterats. Så även andningsstillestånd hos prematura spädbarn.

Förutom Rotarix finns även vaccinet RotaTeq som tagits fram av Merck Sharpe & Dohme. Det tas oralt i tre doser istället för två med minst fyra veckors mellanrum. Bieffekterna för det vaccinet innefattar luftvägsinfektioner, kramp i luftrören och ihållande kräkningar.

Källor:
Fass.se, Rotarix
Fass.se, RotaTeq
SVTLadda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.