Hälsa

Ytterligare vaccin erbjuds nu till nyfödda barn

Sedan september erbjuds vaccinet Rotarix till alla nyfödda barn i Sverige. Det är ett vaccin mot det smittsamma rotaviruset och det ska ges vid två tillfällen, när barnet bara är sex veckor gammalt, och när barnet är tre månader.

Tillverkaren är det stora brittiska läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline som bland annat är kända för sina produkter Seroxat mot depressiva tillstånd och Pandemrix som användes i Sverige som vaccin mot svininfluensan.
Kostnaden för vaccinet förväntas bli minst fem miljoner kronor årligen, men Folkhälsomyndigheten som ställt sig positiv till att inkludera Rotarix i det nationella vaccinationsprogrammet hävdar att det samtidigt kan spara samhället 120 miljoner årligen i samhällsekonomisk vinst.

Rotaviruset, som vaccinet ska förebygga, orsakar smittsam magsjuka och kan ge infektioner. Enligt Folkhälsomyndigheten läggs 2000 barn in årligen på sjukhus på grund av viruset.

Rotavirus kan, om det vill sig illa, ge vätskebrist och kräva behandling med dropp och flera dagars sjukhusvård, säger Anna Bärtås, barnhälsovårdsöverläkare i Region Kronoberg i ett pressmeddelande.

Vaccinet kan dock ge biverkningar där diarré är den vanligaste. Buksmärtor, tarminvagination, blod i avföringen, mag- och tarmkatarr, inflammation i huden och nässelutslag har också rapporterats. Så även andningsstillestånd hos prematura spädbarn.

Förutom Rotarix finns även vaccinet RotaTeq som tagits fram av Merck Sharpe & Dohme. Det tas oralt i tre doser istället för två med minst fyra veckors mellanrum. Bieffekterna för det vaccinet innefattar luftvägsinfektioner, kramp i luftrören och ihållande kräkningar.

Källor:
Fass.se, Rotarix
Fass.se, RotaTeq
SVT

 


Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!