Hälsa

Sex dödsfall av antidepressiv nässpray

Janssen Pharmaceutica ägs av multinationella Johnson & Johnson.

Nässprayen Spravato ska hjälpa mot svår depression och har godkänts av EU. Flera svenska läkare menar dock att att sprayen aldrig borde nått marknaden och pekar på att sex personer ur behandlingsgruppen avlidit.

Nässprayen som snart kan finnas i Sverige innehåller den narkotikaklassade substansen esketamin och är tänkt att användas av patienter som inte blivit bättre av antidepressiva tabletter.
Enligt medicintillverkaren Janssen, som ägs av multinationella Johnson & Johnson, ska patientens depression snabbt lindras inom bara några veckor av preparatet som godkänts från EU-håll trots stark kritik från flera läkare och forskare.

– Underlaget för godkännande är anmärkningsvärt dåligt. Det finns bara en studie som visar en positiv effekt och det är en väldigt svag effekt, säger psykiatrikern Göran Högberg till SVT.

Även om sprayen bara är tänkt att ta under övervakning av sjukvårdspersonal finns en oro för att patienter ska utveckla ett missbruk av substansen, men mest allvarligt är kanske ändå att sex personer i behandlingsgruppen för Spravato faktiskt avled.

– De här dödsfallen har analyserats noga av både forskargrupperna och myndigheterna och man ser inget samband med den givna behandlingen, säger Mikael Själin, medicinskt ansvarig på Janssen.

Läkemedelsbolagets försäkran om att det inte var nässprayen som dödade de sex personerna imponerar dock inte på Göran Högberg.

– Deltagarna dog av sådant som skulle kunna ha samband med den här substansen. Det var en trafikolycka, två fall av hjärtkärldöd och tre fall självmord. Men med ett så pass litet underlag kan man inte säga säkert, däremot är det en mycket stark varningssignal.

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!