Könsdysfori bland flickor har ökat med 1500 procent

publicerad 13 februari 2020
- av Markus Andersson
Antalet fall med unga flickor som har könsdysfori har fullkomligt exploderat det senaste decenniet.

Sedan 2008 har en lavinartad ökning av antalet flickor med könsdysfori skett. Det handlar om en ökning på 1500 procent och det är väldigt vanligt att personer med diagnosen också har andra psykiatriska problem samtidigt.

Det är Socialstyrelsen som har kartlagt fenomenet och noterat en oroande utveckling med en mycket stor ökning av fall. Man ser också att den ökning av diagnosticerade fall som skett det senaste decenniet framför allt gäller barn och tonåringar och särskilt biologiska flickor.

För gruppen flickor mellan 13 och 17 år är ökningen hela 1500 procent men Socialstyrelsen konstaterat samtidigt att en ökning har skett i övriga åldersgrupper också.

Däremot vågar man inte säga vad ökningen beror på, man har dock sett en korrelation mellan andra psykiatriska diagnoser och könsdysfori, bland annat autism och diverse ångestsjukdomar, vilket också leder till höga självmordstal.

– Personer med könsdysfori som begick självmord hade också mycket hög förekomst av samtidiga svåra psykiatriska diagnoser, vilket gör det svårt att skilja det ena från det andra med avseende på självmordsrisk, förklarar utredaren Peter Salmi.


Könsdysfori

Könsdysfori är ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet.

Antalet personer som fått någon könsdysforidiagnos har ökat kraftigt, särskilt bland barn och unga, och mer bland flickor än pojkar.

Av de totalt 6 334 personer som sedan 1998 fått någon könsdysforidiagnos i Sverige har sammanlagt 21 män och 18 kvinnor dött i suicid, vilket motsvarar 0,6 procent.

Män som diagnostiserats med könsdysfori hade 4,9 gånger högre risk att dö i självmord än befolkningen i övrigt. För kvinnor var andelen 13,7 gånger.

Personer med andra psykiatriska diagnoser än könsdysfori hade generellt ännu högre risk för suicid.

Källa: SocialstyrelsenLadda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.