Socialstyrelsen
Sevärt från Kla TV

Veckans teckning


Har misskött jäv tidigare

InrikesGeneraldirektören konfronterades med uppgifter om jäv i vaccinupphandling. Holm har dock förbisett jäv vid tidigare tillfällen.