Inrikes

Foto: Silvia Sala/CC BY-NC-ND 2.0

Färre unga vill ”byta kön”

Inrikes Uppmärksammade reportage om negativa konsekvenser av "könskorrigerande" behandlingar kan ha bidragit till minskningen.