Fler förlamade av muterat poliovaccin än av själva sjukdomen

publicerad 13 maj 2020
- av Isac Boman
Ett litet barn får oralt poliovaccin.

Redan 2017 hade fler förlamats av muterade strängar av poliovaccinet än av den ursprungliga sjukdomen. Tester visar att ett flertal personer som insjuknat blivit smittade av resterna av ett oralt poliovaccin som spritt sig i naturen.

2017 inrapporterades bara sex fall av ”naturlig” polio i världen. Under samma period har samtidigt minst 21 fall av vaccinorsakad polio rapporterats. Detta som en följd av att det orala poliovaccinet, som innehåller en försvagad variant av poliovirus typ 2, har muterats och återfått förmågan att förlama barn.

– Det är faktiskt ett intressant pussel. Verktyget du använder för att utrota polio orsakar också problemet, menar Raul Andino som är professor i mikrobiologi vid University of California i San Francisco.

Det orala poliovaccinet som används i nästan hela tredje världen världen innehåller en form av viruset som har försvagats i laboratorium men som fortfarande är ett levande virus.

I en studie visar Andino hur virusen kan mutera och hur ett försvagat virus skapat i ett laboratorium snabbt kan återfå sin fulla styrka och börja spridas på egen hand. Efter att ett barn har vaccinerats med det försvagade viruset förökar det sig inuti inälvorna tills det kommer ut med avföringen. I länder med undermåliga hygienlösningar kan viruset då överföras till dricksvattnet och spridas vidare till andra personer.

– Vi upptäckte att det bara behöver ske ett fåtal mutationer och att de inträffar ganska snabbt under den första eller andra månaden efter vaccinationen. När viruset börjar sprida sig i samhällen muterar det ytterligare och det blir närmast omöjligt att skilja från det vilda viruset, konstaterar Andino, enligt Nevada Public Radio.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har 15 av de inrapporterade fallen 2017 inträffat i Syrien som en följd av att landet hårdsatsat på att just vaccinera bort sjukdomen, något som Nya Dagbladet uppmärksammade vid tillfället. Poliofall kopplade till det orala vaccinet har också påträffats i Kongo.

WHO:s lösning på poliokrisen i Syrien var att öka antalet vaccinationer – trots att det alltså var dessa som låg till grund för polioutbrottet till att börja med. Samtliga barn under fem år fick två doser av olika slags poliovaccin.

– Vi visste att vi skulle få sådana här utbrott och vi har sett dem förr. Vi kommer att fortsätta att ha dem och vi vet hur vi upptäcker och hur vi stör dem, vi har verktygen för det, menar Michael Zaffran, ansvarig för WHO:s program för polioutrotning.

Han tillägger vidare att det är väldigt synd om de stackars barnen som blivit förlamade, men säger samtidigt att det sett till den större bilden var ett väntat utfall och menar att det vid kampanjens början 1988 förekom 350 000 fall av polio och att denna haft en viktig roll i att minska den siffran till dagens fåtaliga fall.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!