Utrikes

Steget efter


Foto: Kjetil Ree/CC BY-SA 3.0

Norge ska DNA-testa anhöriginvandrare

Utrikes Norges nya regering meddelade nyligen att man kommer genomföra en rad olika reformer. Bland annat DNA-testning av anhöriginvandrare.


Foto: Pexels

Klimatseger mot palmolja i Norge

Miljö Den norska riksdagen, Stortinget, har röstat för att förbjuda offentliga upphandlingar av biobränsle som innehåller palmolja.


Norge repatrierar 1 600 somalier

Utrikes Den norska regeringen anser numer att Somalia är så pass säkert att somalier som befinner sig i Norge saknar skyddsskäl och ska skickas tillbaka till sitt hemland. Därför har man beslutat sig för att dra in deras uppehållstillstånd.