Frekventa användare av sociala medier upplevs som mindre manliga

publicerad 15 oktober 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


8570 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Män ses som mer feminina ju mer de använder sociala medier. Detta gäller oavsett mannens yrke, utbildning eller vilken plattform som används, enligt en ny norsk-amerikansk studie.

Generellt är det sedan tidigare känt att kvinnor använder sociala medier i större utsträckning än män. De finns på fler plattformar och lägger oftare ut inlägg. I en ny studie ville forskare titta närmare på just andra stereotypa uppfattningar som finns kring kön och sociala medier.

Syftet med denna studie är att undersöka en unik stereotyp relaterad till mäns användning av sociala medier“, skriver forskarna i en vetenskaplig artikel som är publicerad i Emerald Insight.

Forskare vid Handelshøyskolen BI i Norge och University of Dayton i USA genomförde en rad olika experiment där respondenterna ombads utvärdera en “normal, genomsnittlig, vanlig” man, som antingen ofta eller sällan publicerar inlägg på sociala medier. 1300 personer från USA och Storbritannien deltog i studien.

Om mannen oftare använde sociala medier framstod han i respondenternas ögon som mer feminin jämfört med de som använde sociala medier i mindre utsträckning. Detta stämde oavsett mannens yrke, utbildning, förmögenhet eller vilken plattform som användes. Det gällde även för manliga “influencers” som lägger upp åtskilliga inlägg varje dag, men även för män som lade upp inlägg om någon annan, eller annat, än sig själv.

Respondenterna bedömde genomgående mannen som mer feminin när han beskrevs som en frekvent användare av sociala medier“, sammanfattar forskarna.

I studien fick deltagarna även jämföra kvinnor med olika beteenden på sociala medier. Där fann man inte en kvinna mer feminin om hon använde olika plattformar i större utsträckning. Däremot framstod alla, oavsett kön, som mer “uppmärksamhetssökande” om man ofta lade upp inlägg på sociala medier.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!