Forskare: ”Människan utrotade 1400 fågelarter”

publicerad 4 januari 2024
- av Isac Boman
Den flygoförmögna dronten utrotades av människan på 1600-talet.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


6370 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I en ny studie som genomförts av bland annat forskare från Uppsala och Göteborgs universitet uppskattas att människan utrotat eller bidragit till att cirka 1400 fågelarter numera är utdöda – vilket är ungefär dubbelt så många arter som man tidigare trott.

Fåglarnas lätta ben bryts snabbt ner efter döden och leder till att det påträffas relativt få fågelfossil.

Tidigare när forskare fick förlita sig på observationer och fossiler uppskattade man att 640 fågelarter hade utrotats under den moderna människans levnad, varav 90 procent på öar som bebos av människor. Klassiska exempel är dronten på Mauritius och garfågeln i Nordatlanten, som likt pingvinerna inte kunde flyga”, skriver forskarna i ett pressmeddelande.

Genom att istället använda statistisk modellering uppskattar man nu att ungefär 1400 fågelarter utrotats.

– Det är dubbelt så många arter jämfört med de som lämnat fossil efter sig som bevis på sin existens. Praktiskt taget alla dessa arter utplånades direkt eller indirekt på grund av mänsklig aktivitet, säger Søren Faurby, forskare i zoologi vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien.

Råttor och tamdjur

Forskarna har baserat sina uppskattningar på kända utrotningar och jämfört med Nya Zeeland, som tros vara den enda platsen på jorden där den ”förmänskliga fågelfaunan” helt har dokumenterats med ”välbevarade rester av alla fåglar där”.

– Vår studie visar att människor snabbt har ödelagt fågelpopulationer genom förlust av livsmiljöer, överexploatering och introduktion av råttor och tamdjur som plundrade fåglarnas bon och konkurrerade med dem om maten, säger Rob Cooke som ledde projektet.

De två sista garfåglarna dödades 1844 utanför Island. Målning: John James Audubon

– Den här studien var en intressant övning i att kvantifiera hur många fågelarter som sannolikt har försvunnit från öar utan att någonsin ha kommit till vetenskapens kännedom. Det är en viktig och sorglig påminnelse om att människan har en stor men ofta förbisedd påverkan på den dolda biologiska mångfalden, med hänvisning till alla de arter som vi inte vet om och som kan försvinna utan att vi ens märker det, fyller forskaren Tobias Andermann i.

Ekosystemet drabbas

Man pekar på att en fågelart som utrotas kan ha mycket stor påverkan på ekosystemet eftersom den kan ha haft en ”nyckelfunktion” som spridare av frön och pollen – när denna plötsligt försvinner finns det risk för stora skador och negativ påverkan på ekosystemet i övrigt.

Enligt studien var 1300-talet en särskilt förödande period – cirka 570 fågelarter tros ha utrotats kort efter att människan anlände till östra Stilla havet. Även under 800-talet före vår tideräkning ska en stor massutrotning ha skett i västra Stilla havet och på Kanarieöarna, när dessa först befolkades.

Författarna till studien har tidigare varnat för att cirka 700 fågelarter riskerar att försvinna helt på grund av mänsklig påverkan under det kommande seklet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!