Domherren – Sveriges vinterfågel

publicerad 26 december 2023
- av Sofie Persson
Domherren återfinns i alla Sveriges landskap.

De allra flesta känner till domherren med dess klara, röda färger. Här kommer lite intressant information om denna vår älskade vinterfågel.

Domherren är vår mest kända vinterfågel i Sverige, men vad gör domherren egentligen på sommaren? Varför namnet ”domherre”? Land har publicerat några fakta om domherren.

Domherren i Sverige

I Sverige finns cirka 380 000 par domherrar, enligt boken Fåglarna i Sverige (Aulén, 2012). Beståndet har minskat något sedan 1980-talet. De tillhör gruppen finkfåglar och är därför släkt med till exempel bofink, steglits, stenknäck, korsnäbbar och tallbit.

Namnets ursprung är omtvistat, men enligt Svenska Akademiens ordbok har domherrens svarta hjässa liknats vid kapuschongen på en prästkåpa och domherre var tidigare det svenska namnet på speciella präster vid katolska kyrkor.

Häckningen och maten

Domherren häckar framförallt i skog med granar och i alla Sveriges landskap. Under häckningstiden lever den ganska undanskymt i skogarna, men kommer fram på höst och vinter för att leta mat varför vi oftare ser den på vinterhalvåret. Den är i huvudsak en stannfågel, men kan förflytta sig till Danmark och i sällsynta fall längre söderut. Ibland kan domherrar komma på besök österifrån, troligen ofta från Ryssland, dessa ser likadana ut som den svenska domherren, men locklätet har en mer sprucken och hes ton.

Favoritmaten är frön, bär och knoppar, men de kan även äta en och annan insekt under sommaren.

Skillnad på hane och hona

Det är bara hanen som är klarröd på bröstet, honan är mer gråbeige. Locklätet, som de gör hela året, är ett mjukt ”djuu”. När de sedan sjunger under vårvinter och vår är sången lågmäld och gnisslande med inslag av lockläten samt en del härmningar. Enligt Fåglar i Sverige (Rosenberg, 1953) sjunger både hanen och honan.

Hölls som burfågel

Domherren hölls förr ofta som burfågel på grund av dess förmåga att härmas i sången. I Tyskland på 1700-talet ska det ha funnits sångböcker för att lära upp domherrar med flöjter och visslingar.

Sist kan nämnas att den svenska heavy metal-gruppen Dream Evil faktiskt gjort en låt som heter Doomlord (Domherre) och handlar om – jomenvisst, domherren.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!