utrotning


Förutsägbara klimateffekter

MiljöKan leda till många arters utrotning. Den utrotning av arter som sker till följd av klimatförändringar kan vara lättare att förutse med dagens metoder.