Övervikt hos unga män ökar cancerrisken

publicerad 12 januari 2024
- av Sofie Persson
Fetma innebär ökad risk att dö i förtid.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Män som vid mönstringen för militärtjänst uppvisade övervikt eller fetma löper högre risk att senare i livet utveckla hela 17 olika cancerformer, visar forskning vid Göteborgs universitet. Dessa män uppvisade även en betydligt högre risk att dö inom fem år efter att ha diagnostiserats med vissa cancerformer.

Studierna, som publicerats i de vetenskapliga tidskrifterna Obesity och Cancer Medicine, fokuserades på sambanden mellan högt Body Mass Index (BMI) hos unga män vid deras mönstring för militärtjänst och risken för cancer senare i livet.

Deltagarna bestod av 1 489 115 män i åldrarna 16–25, som mönstrade i Sverige under åren 1968-2005. Forskarna fann att under en genomsnittlig uppföljningstid på 6,5 år, diagnostiserades 84 621 av dessa män med någon form av cancer. Högt BMI vid mönstring visades vara kopplat till ökad risk för cancer i lungor, huvud-halsområde, hjärna, sköldkörtel, matstrupe, magsäck, bukspottkörtel, lever, tjocktarm, ändtarm, njurar och urinblåsa, samt malignt melanom, leukemi, myelom och lymfom (både Hodgkins och Non-Hodgkins).

För cancer i huvud-halsområde, matstrupe, magsäck, bukspottkörtel, lever och njure, samt malignt melanom och Non-Hodgkins lymfom var risken redan förhöjd vid mönstrings-BMI på 20-22,4, det vill säga inom normalvärdet (18,5-24,9). Prostatacancer avvek dock från andra cancerformer och var vanligare bland dem som inte haft övervikt eller fetma vid mönstring. Forskarna tror att en förklaring kan vara att att män med normalvikt oftare söker vård för prostatabesvär, vilket leder till tidigare diagnoser.

Högre dödlighet

Cancerformer som matstrupe, magsäck och njure hade särskilt stark koppling till högt BMI, med tre till fyra gånger högre risk för män med fetma vid mönstring. Denna koppling tyder på att nuvarande definitioner av normalvikt behöver ses över, särskilt för yngre vuxna.

Att etablera övervikt och fetma redan i unga år verkar öka risken att det ska hinna leda till en cancerutveckling, och vi ser kopplingar mellan ohälsosam vikt och cancer i nästan alla organ. Med tanke på den alarmerande utvecklingen av fetma i barn- och ungdomsåren förstärker den här studien behovet av att sätta in kraftfulla resurser för att vända utvecklingen, säger Aron Onerup, postdoktor på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet och St Jude Children´s Research Hospital i Memphis, USA.

Forskarna fann även att män med övervikt eller fetma hade 2-3 gånger högre risk att dö inom fem år efter en diagnos för hudcancer, Hodgkins lymfom och cancer i sköldkörtel, urinblåsa och prostata, samt 1,4-2 gånger högre risk efter cancer i huvud-halsområdet, ändtarm och njure.

Forskarna förutspår att på 30 års sikt kommer en ökning av andelen cancerfall kopplade till högt BMI i tonåren att inträffa. För cancer i magsäck väntas andelen stiga till 32 procent och för cancer i matstrupe till 37. I USA skulle mer än vartannat fall av dessa två cancerformer om 30 år kunna kopplas till högt BMI i övre tonåren, enligt forskarnas förutsägelser.

Fakta: Body Mass Index

BMI är en beräkningsmetod som används för att bedöma en individs kroppsvikt i förhållande till längd och kan på så vis indikera om en person har en hälsosam kroppsvikt. BMI beräknas genom att dividera personens vikt i kilogram med kvadraten på längden i meter.

Resultatet kategoriseras sedan i olika viktklasser: undervikt (BMI under 18,5), normalvikt (BMI 18,5–24,9), övervikt (BMI 25–29,9) och fetma (BMI 30 och över).

Det är viktigt att notera att BMI inte tar hänsyn till fördelningen av fett och muskelmassa i kroppen, vilket kan leda till att muskulösa individer felaktigt klassificeras som överviktiga eller feta.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!