“Påskyndat” åldrande kan öka risken för cancer

publicerad 20 april 2024
- av Sofie Persson
En person som är 40-årig kan ha en betydligt "äldre" kropp.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Ett accelererat åldrande, när en persons biologiska ålder är högre än den kronologiska åldern, kan öka risken för cancertumörer. Det visar en studie från Washington University School of Medicine.

Forskarna analyserade data från 148,724 personer via UK Biobank database. De uppskattade varje persons biologiska ålder med hjälp av nio biomarkörer i blodet och jämförde sedan med deras kronologiska ålder. Resultatet, som presenterades vid American Association for Cancer Research (AACR) årliga möte i San Diego i Kalifornien, visade att personer med högre biologisk ålder hade en 42 procent högre risk för tidig lungcancer, var 22 procent mer benägna att drabbas av tidig mag-tarmcancer samt hade en 36 procent förhöjd risk för tidig livmodercancer. I studien betraktades diagnoser hos patienter som var yngre än 55 år som cancer med tidig debut.

Historiskt sett har både cancer och åldrande främst betraktats som problem för äldre befolkningar, säger Ruiyi Tian, doktorand vid Washington University School of Medicine i St. Louis och en av forskarna bakom studien, till Fox News och fortsätter:

Insikten om att cancer, och nu även åldrande, under de senaste decennierna har blivit viktiga problem för yngre befolkningsgrupper var oväntad.

Behövs ökad hälsomedvetenhet

Forskarna konstaterade också att personer födda efter 1965 löpte 17 procent högre risk att drabbas av ett accelererat åldrande än personer födda tidigare. Förhoppningen är att dessa resultat ska leda till insatser för att bromsa det biologiska åldrandet som en ny väg för att förebygga cancer.

Det är viktigt för de senaste generationerna att bli mer hälsomedvetna och överväga konsekvenserna av accelererat åldrande, säger Tian.

Dr. Brett Osborn, neurolog från Florida i USA som inte medverkat i studien, förklarar att bara för att man är 40 år, betyder inte det att kroppen nödvändigtvis är lika gammal.

Med andra ord kan det finnas en skillnad mellan en persons ålder – det vill säga hur länge han eller hon har funnits på jorden – och kroppens inre biokemiska hälsa, eller brist på sådan, säger han.

I framtida studier kommer man att arbeta för att fastställa de faktorer som driver fram ett accelererat åldrande och även tidig cancerdebut. Det menar man kommer att bidra till utvecklingen av mer personliga strategier för förebyggande av cancer.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!