Att bo nära natur kan minska biologisk ålder

publicerad 30 augusti 2023
- av Sofie Persson
Djurgården i Stockholm.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Bor man nära grönska kan den biologiska åldern minska, visar ny forskning. De som bodde intill 20 procent grönska var i genomsnitt 2,5 år äldre än de som hade 30 procent natur omkring sig.

I en ny studie har forskare undersökt inverkan från natur och parker på biologisk ålder. Där analyserades 924 personers hemadresser i olika städer i USA mellan 1986 och 2006, för att se hur nära de bodde parker eller annan vegetation.

De parade sedan ihop dessa data med blodprover som tagits under samma tidsperiod och kontrollerade även andra variabler som utbildning, inkomst och riskfaktorer som rökning. I blodproverna analyserades en typ av kemisk modifiering av DNA som kallas “metylering”, vilket är en kemisk process som sker i vårt DNA.

I resultaten kunde man se att den grupp som svarat att de bodde på adresser som omgavs av omkring 20 procent grönska, inom en radie av fem kilometer, biologiskt var 2,5 år äldre än de som var omgivna av 30 procent grönska.

Att bo nära mer grönska kan hjälpa dig att bli yngre än din faktiska ålder, säger Dr. Kyeezu Kim, en postdoktoral forskare vid Northwestern University’s Feinberg School of Medicine, enligt Euronews.

Ett stort socialt umgänge tillsammans med ökad fysisk aktivitet inverkade dock delvis till den yngre åldern, menar forskarna. Däremot var kopplingen mellan åldrande och grönområden ännu starkare hos personer från mer utsatta bostadsområden.

Tidigare studier har visat att naturen kan ha positiv effekt på hälsan, bland annat talas det mer och mer om natur på recept inom vården, som Nya Dagbladet rapporterat om. I en ny undersökning visade det sig också att svenskar tycker det är viktigt med grönska i städer, något denna studie också betonar när det gäller stadsplanering.

Vi anser att våra resultat har betydande konsekvenser för stadsplanering när det gäller att utvidga grön infrastruktur för att främja folkhälsan och minska hälsoskillnaderna, säger Dr. Kim.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!