Grönska viktigt i städer enligt svenskarna

publicerad 24 juni 2023
- av Sofie Persson
Millesgården på Lidingö i Stockholm.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Enligt svenskarna är det viktigt att det finns grönområden i städer, visar en ny undersökning. Generellt vill svenskarna se mer grönska i stadskärnorna och 65 procent vill bo nära grönområden.

I en ny Novus-undersökning på uppdrag från White arkitekter har man tittat på svenska folkets åsikter gällande städer och stadsplanering. 48 procent av svenskarna vill se fler grönområden i det offentliga rummet. Även behovet av fler mötesplatser tillsammans med gångvägar är viktiga, visar undersökningen.

När man frågade vad människor önskade se mer av i stadskärnan stod naturområden högst på listan där 37 procent önskade sig mer grönska i stadskärnan. På andra plats kom fler butiker, följt av fler uteserveringar. 77 procent anser att den stad de bor i är vacker.

När folkmängden ökar och bebyggelsen breder ut sig är det extra viktigt att skapa, utveckla och bevara gemensamma ytor som ger sociala och ekologiska mervärden. Här spelar parker och grönområden en viktig roll, då det främjar fysisk aktivitet och social interaktion som i sin tur motverkar både fysisk och psykisk ohälsa, säger Cecilia Jarlöv, landskapsarkitekt.

En stor del av deltagarna ansåg också att städerna inte främjar biologisk mångfald tillräckligt. 76 procent vill se mer grönska i städerna för att främja detta syfte.

Grönska är en av flera viktiga komponenter i staden för att människor ska trivas och vilja vistas i den, konstaterar Jarlöv.

Fyra av tio vill bo i städer mestadels på grund av den tillgänglighet som dessa erbjuder, som exempelvis att kunna hitta sysselsättning efter jobbet eller lättare uträtta ärenden. Samtidigt svarar 65 procent svenskar att man vill bo nära grönområden och det finns en förändring i hur unga svenskar som funderar på att flytta tänker kring detta. Innan coronakrisen föredrog de flesta unga att bo i städer, men man kan se att det blivit viktigare med natur och grönska samt att själva hemmet är viktigare än var det ligger.

Före pandemin föredrog unga vuxna generellt sett att bo centralt, men idag är närhet till natur och grönska viktigare än att bo i stadskärnan, enligt vår undersökning, säger Gustav Fornwall, planarkitekt.

I undersökningen har 3390 svenskar mellan 18–79 år svarat under perioden 13–22 mars 2023.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!