Trilaterala kommissionen firade 50 år

Globalismens framfart

publicerad 21 mars 2023
- av Isac Boman
Meghan O'Sullivan, ordförande för den nordamerikanska grenen av kommissionen, håller ett anförande.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Digitalisering, artificiell intelligens, geopolitiska förändringar, världshandeln och kriget i Ukraina.

Det är några av de ämnen som diskuterades på maktnätverket Trilaterala kommissionens konferens i New Dehli, där bland andra Svenska Dagbladets politiska redaktör Tove Lifvendahl deltog.

Den inflytelserika globalistiskt inriktade organisationen Trilaterala kommissionen firade nyligen 50 år och anordnade i samband med detta en konferens i New Dehli med cirka 240 deltagare från 46 länder. Kända svenska namn i nätverket är bland andra Investor-oligarken Marcus Wallenberg, den tidigare stats- och utrikesministern Carl Bildt, förra centerpartiledaren Annie Lööf samt Tove Lifvendahl – politisk chefredaktör på Schibsted-tidningen Svenska Dagbladet.

Den sistnämnda var på plats även vid maktkonferensen i Indien och skriver i en ledartext i SvD om sina upplevelser från eventet:

I Sverige talar vi gärna om mångfald, men har samtidigt svårt att hantera olika åsikter. I ett sådant här forum betraktas det som en styrka att deltagarna artikulerar olika idéer och åsikter, liksom att vi rent bokstavligen betraktar en världskarta från skilda utgångspunkter”, menar Lifvendahl.

På detta möte har vi bland annat talat om digitalisering/AI, geopolitiska förändringar, livsmedelsförsörjning, klimatfrågan, utvecklingen på den afrikanska kontinenten, Rysslands invasionskrig i Ukraina, världshandelns utveckling, finansmarknaderna och givetvis den stora förändring som värdlandet genomgår i flera avseenden”, fortsätter hon.

Lifvendal berättar vidare att även om hon suttit cirka 20 timmar på konferens upplever hon att ”nyttan för egen del med råge motiverar tidsåtgången” och att en av de mer intressanta lärdomarna för hennes del var den snabba digitaliseringen av den indiska ekonomin.

Genom digitala biometriska identiteter och betalningstjänster (tänk swish) kan även kokosnötförsäljaren få en starkare ekonomisk agens. Genom digitala vägtullar behöver bilarna inte stanna till lika länge vilket leder till avsevärt mindre bränsleförbrukning”.

2023 “den nya globala ordningens år”

Den japanska tidningen Nikkei har också uppmärksammat konferensen och skriver att Pentagon-chefen James Baker var på plats – även om han inte fanns med på den officiella deltagarlistan. Baker är bland annat ansvarig för att ge ”försvarsministern en bedömning av USA:s militära kapacitet i förhållande till andra aktörer 20-30 år framåt i tiden”.

Tidningen noterar också att vissa av talarna var mycket skeptiska till Biden-administrationens narrativ om att det ”pågår titanisk kamp mellan autokratier och demokratier”.

– Jag är skeptisk till det. Snarare är världen fragmenterad där länder, inklusive USA, ser efter sina egenintressen, deklarerade en icke namngiven talare.

– Tre decennier av globalisering – definierad som integrerad, baserad på den fria marknaden och deflationistisk – har ersatts av vad som kommer att bli en flera decennier lång period av globalisering definierad som fragmenterad, inte baserad på den fria marknaden utan på industripolitik och strukturellt inflationistisk. Detta år, 2023, är det första året av denna nya globala ordning, fortsatte talaren.

Densamme pekade på att USA till stor del har övergivit den nyliberala fria marknadsekonomin och istället driver ekonomin och nyckelindustrier mot ”en rad mål, som att skapa rättvisa på hemmaplan och att konkurrera med Kina”. I en sådan värld kommer aktörer som Indien, Saudiarabien och Turkiet att gå sina egna vägar och utgå från sina ekonomiska, strategiska och militära intressen, hävdades det.

Artificiell intelligens var ett annat ämne som fick stort fokus och många av deltagarna oroade sig för det hot som AI:n kan medföra och förespråkade ett globalt regelverk för att styra och kontrollera denna.

Den virtuella chattroboten ChatGPT fick också till uppgift att skriva en dikt om Trilaterala kommissionen, det dråpliga resultatet blev följande:

In secret meetings, you plan and conspire,
To create a new order, of which you aspire.
Your goals are unclear, but some see the end,
As a world government, with you as its friend.

Trilaterala kommissionen är en inriktad tankesmedja och informellt maktnätverk som grundades 1973 av bland andra den profilerade politiske rådgivaren Zbigniew Brzezinski och den tidigare toppolitikern Henry Kissinger på uppdrag av den ökände ultraglobalisten David Rockefeller. Idag betraktas den som en av de mest inflytelserika lobbyorganisationerna i världen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!