Storbritanniens finansinspektion ska granska politiskt agerande av banker

Hotet från bankerna

publicerad 14 september 2023
- av Jan Sundstedt
Nigel Farage FCA
Brittiska tillsynsmyndigheten FCA inleder granskning av banker i kölvattnet av Nigel Farage och dennes uteslutning ur Coutts.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Financial Conduct Authority (FCA) meddelade förra veckan att man kommer att påbörja en granskning av huruvida “inhemska politiskt exponerade personer” – det vill säga personer som anförtrotts en framträdande offentlig funktion – på felaktiga grunder stängts av som bankkunder med nedstängda konton som följd.

Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet FCA meddelar att man avser att inom kort påbörja och genomföra en granskning av hur landets finansiella institutioner hanterar personer med politisk exponering – så kallade PEP-personer.

Åtgärden följer på ett omdebatterat beslut av privatbanken Coutts att utesluta UKIP-partiets och Brexit-rörelsens tidigare ledare Nigel Farage som kund och stänga ner dennes konton – ett beslut som sedermera ledde till att ett antal framträdande bankchefer tvingades avgå.

Enskilda personer utestängs från produkter eller tjänster utan egen förskyllan. Förutom potentiell orättvisa skadar detta också potentiellt ryktet för Storbritanniens finansiella tjänstesektor, säger FCA i en kommentar.

Åtgärder kan bli aktuella

Myndigheten beräknar att publicera resultaten av granskningen i juni 2024. FCA flaggar dock för att man kan komma att vidta åtgärder mot enskilda banker i förtid om myndigheten upptäcker brister i en banks förehavanden.

Den vanligtvis diskreta FCA-verksamheten har varit föremål för omfattande granskning i Storbritannien sedan Nigel Farage i juli uppgav att han på grund av politiska åsikter inte längre accepterades som kund hos Coutts – en privatbank för kungafamiljen och andra rika eliter.

Sedan Farage-affären uppger FCA att man granskat bankernas beslutsfattande för att se om det finns tecken på politiska motiv. Härom veckan förtydligande myndigheten att bankerna bör hantera PEP-relaterade personer “proportionerligt” och tillade att man särskilt kommer att titta på beslut om att avvisa eller stänga konton.

Finansinspektionen meddelade att man även kommer att utvärdera återkoppling från PEP-personer och deras familjer samt eventuella klagomål till Financial Ombudsman Service. FCA menar också att man överväger att vidta åtgärder mot eventuella problembanker innan granskningen avslutas nästa år.

PEP

En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern, ledamöter i styrelsen för politiska partier representerade i riksdagen eller EU-parlamentet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera).

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!