Storbritannien vill betala asylsökande för att lämna landet

Migrationskrisen i Europa

publicerad 19 mars 2024
- av Jan Sundstedt
Den brittiska regeringen försöker inför höstens val finna lösningar på landets migrationsproblem.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Storbritanniens regering har aviserat planer på att erbjuda ekonomisk ersättning på upp till 3 000 pund till asylsökande vars ansökningar om att stanna i landet har avslagits.

Planen är en del av en frivillig överenskommelse med Rwanda för att lösa de problem som uppstått kring avvisade asylsökande och den rättsliga osäkerheten kring avvisningar och deportation.

Den nya policyn innebär en förändring av ett tidigare omdebatterat och nedröstat förslag och erbjuder istället en frivillig möjlighet för asylsökande att flytta till Rwanda med ekonomiskt stöd, rapporterar bland andra Reuters.

Nu försöker regeringen undvika fler rättsliga problem genom att föreslå en lag som skulle godkänna Rwanda som ett “säkert land” för asylsökande. Trots att det uttalats vissa farhågor från människorättsorganisationer arbetar regeringen hårt för att övertyga parlamentet om att Rwanda är ett tryggt alternativ.

Rishi Sunak har för avsikt att genomföra projektet innan parlamentsvalet som Storbritannien måste hålla senast 28 januari 2025. Han har antytt att valet kommer att ske under den andra halvan av 2024, men något datum är ännu inte spikat.

“Kostnadseffektivt”

Strategin har erhållit viss kritik vad gäller nyttjandet av offentliga medel för att hantera migrationskrisen, som Storbritannien under lång tid brottats med, i syfte att uppmuntra och frivilligt förmå asylsökande att lämna landet.

Kevin Hollinrake, parlamentarisk understatssekreterare för företagande, marknader och småföretag, försvarar dock policyn och betonar dess kostnadseffektivitet jämfört med att behålla avvisade asylsökande i Storbritannien.

Sunak har uttalat att han vill att de första deportationsflygen ska avgå inom de närmaste månaderna – med andra ord innan det planerade valet.

Den brittiska regeringen hävdar att Rwanda för närvarande har kapacitet att ta emot några hundra asylsökande per år från Storbritannien, men att “kapaciteten skulle kunna ökas”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!