asylsökande
Veckans teckning

Migrationens konsekvenser för polisen

InrikesEn fortsatt hög migration till Sverige får konsekvenser för polisens verksamhet. Enligt den prognos som Migrationsverket presenterade igår beräknas antalet migranter som anländer till Sverige fortsätta på en mycket hög nivå.