Norge: Pakistanier fuskar sig till asyl

Migrationskrisen i Europa

publicerad 12 april 2024
- av Jan Sundstedt
Männen på bilden är av allt att döma "äkta" afghaner.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Enligt Utlendingsdirektoratet (UDI) har flera pakistanska medborgare försökt få asyl i Norge genom att utge sig för att vara afghaner. Trots nya norska regler med syfte att försvåra asylbedrägerier har arbetet med att avslöja dessa falska identiteter i praktiken nästan helt avstannat i Pakistan.

Norges motsvarighet till svenska Migrationsverket, UDI, rapporterar att cirka 350 fall av misstänkt bedrägeri har upptäckts de senaste åren.

Bedrägerierna gäller främst individer från Pakistan som i sin asylansökan hävdat att de kommer från Afghanistan, uppger norska NRK.

Handläggare på UDI behandlar nu ärenden där någon varit i Norge så länge som 15-20 år. Många av dessa har fått uppehållstillstånd och även norskt medborgarskap med hjälp av falska identiteter och uppgifter .

Enhetsledaren på UDI, Camilla Torgersen, understryker vikten av att fastställa rätt identitet för dem som befinner sig i Norge.

Flertalet personer det gäller har fått tillstånd i Norge på felaktiga grunder. Flera har också fått norsk medborgarskap på en falsk identitet.

Hög korruptionsnivå försvårar arbetet

Arbetet med att verifiera uppgifterna har nästan helt stannat av i Pakistan på grund av nya regler från norska Utrikesdepartementet. Detta har lett till att UDI inte kunnat gå vidare med många ärenden vilket fått allvarliga konsekvenser för bevisföring och möjligheter att fastställa rätta identiteter.

Det är viktigt för de norska myndigheterna att fastställa korrekt identitet för norska medborgare och utlänningar som befinner sig i Norge. Situationen gör det svårare att kontrollera missbruk, och det kommer [med de nya reglerna] att bli lättare att få uppehållstillstånd i Norge på felaktiga grunder, säger Camilla Torgersen till NRK.

Situationen påminner om det omfattande bedrägeri som tidigare upptäckts i ansökningar om familjeåterförening från Pakistan. Den höga korruptionsnivån inklusive bristande födelseregistrering i Pakistan har gjort det svårt att kontrollera identiteter och dokument.

I dagsläget ser norska UDI ingen ljusning på problemet, såvida inte den norska regeringen så snart det är möjligt går in och justerar det nya regelverket för asylsökande.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!